dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: action

Dictionary: czech action
Translations: akce, akcie, boj, čin, činnost, děj, jednání, kampaň, konání, operace, působení, transakce, úkon, vliv, výkon, žaloba, akt, dějství, fakt, listina, skutek, aktivita, aktivnost, chod, čilost, působnost, ruch, dojem, efekt, fungování, hra, hraní, jev, následek, provoz, síla, účinek, účinnost, obsluha, zacházení, chování, kroky, opatření, pochod, postoj, postup, proces, řízení, vystupování, způsoby, doprava, hnutí, jízda, krok, návrh, obchod, plavba, pohyb, posunek, bědování, křivda, nářek, stížnost, žalozpěv, aféra, bod, část, důvod, látka, místo, námět, otázka, pře, předmět, příčina, případ, problém, stupeň, tečka, téma, událost, úloha, věc, záležitost
action in czech »
 
Dictionary: german
Translations: akt, aktie, aktion, handlung, tat, wirkung, aufzug, urkunde, werk, aktivität, betätigung, betrieb, funktion, rührigkeit, tätigkeit, arbeitsgang, auswirkung, effekt, ergebnis, folge, operation, resultat, behandlung, benehmen, betragen, gang, gebaren, prozedur, prozess, verfahren, verhalten, bewegung, getriebe, regung, schwung, verkehr, zugverkehr, anklage, beanstandung, beschwerde, klage, affäre, angelegenheit, anliegen, belang, ding, fall, geschäft, geschichte, handel, kram, problem, sache
action in german »
Dictionary: danish
Translations: aktion, aktive, handling, operation, akt, bedrift, dåd, dokument, gerning, aktivitet, gæring, virke, virksomhed, drift, effekt, følge, konsekvens, virkning, adfærd, holdning, metode, opførsel, procedure, bevægelse, drag, fart, gang, rørelse, trafik, anklage, besvær, klage, klagemål, reklamation, sigtelse, ærende, affære, anliggende, årsag, forretning, grund, handel, mål, prik, punkt, sag, sak, tilfælde, ting, tingest
action in danish »
Dictionary: spanish
Translations: acción, hecho, acta, acto, escritura, hazaña, actividad, función, consecuencia, efecto, operación, resultado, secuela, conducta, procedimiento, ademán, circulación, jugada, locomoción, marcha, moción, movimiento, tráfico, tránsito, acusación, cargo, lamento, lástima, queja, quejido, querella, asunto, caso, causa, cosa, cuestión, demanda, negocio, objeto
action in spanish »
Dictionary: french
Translations: action, campagne, interaction, opération, acte, choisies, exploit, fait, méfait, mesquinerie, oeuvre, activité, fonction, agissements, effet, fonctionnement, force, jeu, manoeuvre, service, allure, comportement, conduite, démarche, errements, faits, procédé, tractation, agitation, animation, branle, circulation, course, écoulement, exercice, geste, giration, locomotion, motion, mouvement, nutation, pagaille, rétrogradation, rétrogression, rotation, sphère, trafic, va-et-vient, complainte, grief, lamentation, plainte, reconvention, récrimination, affaire, cause, chose, point, problème, question, sujet
action in french »
Dictionary: italian
Translations: azione, campagna, effetto, operazione, atto, fatto, attività, servizio, funzionamento, comportamento, procedimento, processo, circolazione, mossa, moto, movimento, traffico, accusa, gemito, lagnanza, lamentela, lamento, nenia, querela, affare, cagione, caso, causa, commissione, cosa, coso, faccenda, materia, problema, punto, quesito, questione, ragione
action in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: aksje, aksjon, aktive, bankobligasjon, gærning, gjeldsbevis, handling, kampanje, operasjon, akt, bedrift, bragd, dåd, dokument, gjerning, gjøremål, prestasjon, verk, aktivitet, funksjon, virksomhet, drift, virke, effekt, virkning, beteende, fremgangsmåte, fremtreden, oppførsel, bevegelse, drag, dreining, fart, ferdsel, gang, geberde, mosjon, oppstyr, rørelse, trafikk, anklage, besvær, klage, klagemål, ærend, ærende, affære, anliggende, årsak, forretning, handel, mål, poeng, punkt, sak, tilfelle, ting, tingest
action in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: акция, действие, поступок, деяние, занятие, деятельность, жизнедеятельность, воздействие, операция, поведение, движение, жест, болезнь, жалоба, недуг, дело, задача, истечение
action in russian »
Dictionary: swedish
Translations: aktie, aktion, gärning, handling, akt, bedrift, bragd, dåd, dokument, aktivitet, göromål, verksamhet, drift, effekt, verkan, virkning, beteende, handlande, uppträdande, åtbörd, drag, motion, rörelse, tag, trafik, besvär, käromål, klagan, klagomål, reklamation, stämning, angelägenhet, ärende, mål, sak
action in swedish »
Dictionary: albanian
Translations: veprim, aktivitet, ankesë
action in albanian »
Dictionary: belarusian
Translations: акцыя, учынак, дзейнасць, скарга
action in belarusian »
Dictionary: estonian
Translations: aktsia, tegu, operatsioon, tagajärg, käitumine, käitumisviis, liikumine, itk, kaebus, afäär, asi, küsimus
action in estonian »
Dictionary: finnish
Translations: osake, teko, toiminta, vaikutus, asiakirja, aktiivisuus, teho, toimi, käytös, käyttäytyminen, kauppa, koneisto, kulku, liike, liikenne, kanne, kantelu, valitus, asia, homma, kysymys, liikeasia, seikka
action in finnish »
Dictionary: greek
Translations: δράση, πράξη, λειτουργία, εγχείρηση, διάβημα, διαγωγή, διαδικασία, συμπεριφορά, θρήνος, παράπονο, θέμα, υπόθεση
action in greek »
Dictionary: croatian
Translations: akcija, radnja, čin, djelo, aktivnost, pokret, trgovanje, afera, posao, stvar
action in croatian »
Dictionary: hungarian
Translations: akció, bevetés, cselekmény, értékpapír, hadjárat, részvény, cselekedet, felvonás, gonosztett, tett, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység, működés, cselekvés, hatály, okozat, bánásmód, eljárás, lefolyás, viselkedésmód, forgalom, közlekedés, mozdulat, mozgás, kereset, panasz, sérelem, dolog, kérdés, ügy
action in hungarian »
Dictionary: lithuanian
Translations: akcija, veiksmas, darbas, eksploatacija, operacija, padarinys, pasekmė, poveikis, elgesys, elgsena, procedūra, procesas, tvarka, eiga, judesys, skundas, daiktas, dalykas, istorija, reikalas
action in lithuanian »
Dictionary: portuguese
Translations: acção, apólice, acciona, acta, acto, escritura, actividade, consequência, consequencial, efeito, impressão, operação, operacional, resultado, comportamento, conduta, procedimento, processo, circulação, movimento, passo, tráfego, tráfico, acusação, cargo, lamento, lástima, queixa, querela, acabo, assunto, caso, causa, coisa, cosa, demanda, negocio, negócio, questão
action in portuguese »
Dictionary: romanian
Translations: acţiune, act, fapt, activitate, înfăţişare, circulaţie, afacere, caz, chestiune, problemă
action in romanian »
Dictionary: ukrainian
Translations: акція, ділити, дольовий, доля, пай, поділити, поділяти, частина, частка, виконання, вистава, виступ, вчинок, дія, діяльність, ефект, позов, продуктивність, розглядання, слухання, спектакль, учинок, активність, пожвавлення, спритність, ворушити, ворушитися, ворушіння, обслуговування, послуга, посування, просування, робітничий, робота, робочий, рух, рушення, сервіс, служба, жалоба, інформаційний, інформація, образа, скарга, скарження, антрепренерство, бізнес, бізнесовий, ведення, викласти, випадок, гра, діловий, задача, заняття, зареєструвати, заручення, застелити, картотека, класти, коробка, кубло, нагода, накривати, накрити, напилок, операція, папка, партія, підприємливість, підприємство, підшивка, подія, покладати, покласти, положення, положити, постелити, предмет, пригода, реєструвати, річ, скриня, справа, справу, стелити, тека, угода, файл, футляр, чохол, шеренга, явище
action in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: akcja, czyn, czynność, działalność, działanie, obsługiwanie, postępowanie, ruch, skarga, sprawa
action in polish »
Dictionary: bulgarian
Translations: акт, действие, подвиг, последствие, поведение, движение, дело, задача, повод, работа
action in bulgarian »
Dictionary: slovak
Translations: akt, postup, pohyb
action in slovak »
Dictionary: slovenian
Translations: promet, primer
action in slovenian »

Related words

action for children, action bronson, action movies, action hobbies, action on hearing loss, action man, action films, action games, actionaid, action potential