dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: assertion

Dictionary: czech assertion
Translations: bezpečí, bezpečnost, jistota, pevnost, pojištění, sebedůvěra, sebejistota, spolehlivost, ujištění, určitost, zabezpečení, záruka, atest, atestace, certifikát, legalizace, osvědčení, ověření, potvrzení, průkaz, svědectví, výkaz, vysvědčení, poučka, prohlášení, teorém, teze, tvrzení, ujišťování, věta, výpověď, výrok, ohrazení, protest
assertion in czech »
 
Dictionary: german
Translations: gewissheit, sicherheit, versicherung, zusicherung, bescheinigung, zeugnis, angabe, aussage, behauptung, lehrsatz, satz, assekuranz, beteuerung, einspruch, protest, sicherung
assertion in german »
Dictionary: danish
Translations: bestemthed, forsikring, sikkerhed, visset, attest, påstående, påstand, livsforsikring, sikring, protest, tilsagn
assertion in danish »
Dictionary: spanish
Translations: certeza, certidumbre, firmeza, pulso, seguridad, seguro, tiento, atestiguación, certificación, certificado, afirmación, aserción, aserto, aseveración, teorema, aseguramiento, protesta, protestación
assertion in spanish »
Dictionary: french
Translations: assurance, certitude, compagnie, consistance, évidence, fermeté, sécurité, solidité, sûreté, attestation, bulletin, certificat, légalisation, affirmation, allégation, assertion, théorème, thèse, protestation
assertion in french »
Dictionary: italian
Translations: assicurazione, baldanza, certezza, evidenza, sicurezza, attestato, certificato, affermazione, asserzione, teorema, tesi, cauzione, garanzia, protesta
assertion in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: bestemthet, forsikring, forvissning, sikkerhet, trygghet, visshet, attest, påstående, påstand, setning, assuranse, livsforsikring, sikring, trygd, tilsagn
assertion in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: безопасность, надежность, надёжность, определенность, определённость, уверенность, засвидетельствование, скрепление, удостоверение, застрахование, страхование, заверение, протест, уверение
assertion in russian »
Dictionary: swedish
Translations: säkerhet, visshet, intyg, påstående, assurans, försäkring
assertion in swedish »
Dictionary: bulgarian
Translations: сигурност, теорема, протест
assertion in bulgarian »
Dictionary: belarusian
Translations: упэўненасць, страхаванне, запэўненне, запэўніванне, упэўненне, упэўніванне
assertion in belarusian »
Dictionary: estonian
Translations: julgeolek
assertion in estonian »
Dictionary: finnish
Translations: itseluottamus, itsevarmuus, turvallisuus, vakuus, vakuutus, varmuus, todistus, väite, moite
assertion in finnish »
Dictionary: greek
Translations: ασφάλεια, βεβαιότητα, διαβεβαίωση, σιγουριά, πιστοποιητικό, ισχυρισμός, διαμαρτυρία, επιβεβαίωση
assertion in greek »
Dictionary: hungarian
Translations: bizonyosság, biztosítás, biztosság, bizonylat, állítás, igenlés, óvás
assertion in hungarian »
Dictionary: lithuanian
Translations: apsauga, saugumas, protestas
assertion in lithuanian »
Dictionary: portuguese
Translations: certeza, segurança, seguro, certificado, teorema, protesta, protesto
assertion in portuguese »
Dictionary: romanian
Translations: certitudine, certificat
assertion in romanian »
Dictionary: slovenian
Translations: varnost
assertion in slovenian »
Dictionary: ukrainian
Translations: безпека, впевненість, гарантія, довіра, забезпечення, запевнення, запорука, затвердження, захист, мусити, мусить, надійність, охорона, певність, переконаність, переконання, повинен, повинний, полягання, порука, поручительство, ствердження, стверджування, страхування, упевненість, завірення, завіряння, запевняння
assertion in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: pewność, poświadczenie, twierdzenie, ubezpieczenie, zapewnienie
assertion in polish »
Dictionary: croatian
Translations: potvrda, svjedočanstvo, tvrđenje, osiguranje, protest
assertion in croatian »
Dictionary: slovak
Translations: tvrdenie, poistenie
assertion in slovak »

Related words

assertion failed, assertion definition, assertion synonym, assertion failure, assertion level, assertion meaning, assertion repairs required, assertion skills, assertion java, assertion error