dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: audit

Dictionary: czech audit
Translations: dohled, dozor, inspekce, kontrola, kontrolování, ověření, potvrzení, přehlídka, přezkoušení, prohlídka, prověrka, revize, verifikace, dohlížet, dozírat, kontrolovat, ohledat, ověřit, překontrolovat, přezkoušet, prohlížet, prověřit, revidovat, zkontrolovat, opravovat, přehlédnout, zopakovat, hledání, pátrání, vyhledávání
audit in czech »
 
Dictionary: german
Translations: aufsicht, kontrolle, prüfung, kontrollieren, prüfen, überprüfen, durchsuchen, revidieren, durchsicht, revision, suche, überprüfer
audit in german »
Dictionary: danish
Translations: granskning, kontrol, opsyn, beherske, kontrollere, regere, styre, revidere
audit in danish »
Dictionary: spanish
Translations: control, inspección, revisión, comprobar, controlar, inspeccionar, registrar, vigilar, cachear, revisar, búsqueda, pesquisa, registro
audit in spanish »
Dictionary: french
Translations: arraisonnement, contrôle, inspection, supervision, vérification, visite, contrôler, inspecter, récoler, superviser, surveiller, vérifier, fouiller, réviser, visiter, audit, perquisition, recherche
audit in french »
Dictionary: italian
Translations: accertamento, controllo, esame, ispezione, monitoraggio, padronanza, revisione, sopralluogo, verifica, verificazione, controllare, ispezionare, padroneggiare, sorvegliare, verificare, vigilare, perquisire, revisionare, rivedere, cerca, perquisizione, ricerca
audit in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: ettersyn, granskning, inspeksjon, kontroll, oppsyn, kontrollere, overvåke, reviera, styre, revidere, leting, revisjon, søk, visitasjon
audit in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: контроль, освидетельствование, ревизия, контролировать, надзирать, осматривать, ревизовать, управлять, обыскивать, обыск, поиски, проверка
audit in russian »
Dictionary: swedish
Translations: granskning, revision, kontramärke, kontroll, kontrollera, revidera, visitera, visitation
audit in swedish »
Dictionary: albanian
Translations: kontroll, kontrolloj
audit in albanian »
Dictionary: bulgarian
Translations: проверка
audit in bulgarian »
Dictionary: belarusian
Translations: кантроль, кантраляваць
audit in belarusian »
Dictionary: finnish
Translations: katsastus, tarkkailu, valvonta, hallita, tarkastaa, etsintä, etsiskely
audit in finnish »
Dictionary: greek
Translations: έλεγχος, ελέγχω, επιβλέπω, αναζήτηση
audit in greek »
Dictionary: croatian
Translations: pregled
audit in croatian »
Dictionary: hungarian
Translations: beigazolás, ellenőrzés, felügyelet, felülvizsgálat
audit in hungarian »
Dictionary: portuguese
Translations: cheques, controle, verificação, controlar, fiscalizar, inspeccionar, registrar, verificar, vigilar, vistoriar, revisar, busca, pesquisa, revisita
audit in portuguese »
Dictionary: slovak
Translations: kontrola, revidovať
audit in slovak »
Dictionary: ukrainian
Translations: диспозиція, контроль, контрою, налагоджування, огляд, перевірка, чек, контролювати
audit in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: kontrola, kontrolować, rewidować, rewizja
audit in polish »
Dictionary: estonian
Translations: audit, otsing
audit in estonian »
Dictionary: lithuanian
Translations: auditas, krata, revizija
audit in lithuanian »

Related words

audit commission, audit scotland, audit threshold, audit cycle, audit bureau of circulation, audit c, audit trail, audit alcohol, audit definition, audit questionnaire