dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: cutback

Dictionary: czech cutback
Translations: krájení, odstřižek, průřez, rána, řez, řezání, seknutí, seškrtání, šleh, štípání, střih, stříhání, tvar, výstřižek, delimitovat, krátit, limitovat, napravit, odkysličovat, ohraničit, omezit, omezovat, oříznout, podmanit, podrobit, potlačit, překážet, redukovat, snížit, snižovat, stlačit, tísnit, vadit, vymezit, zkrátit, zmenšit, zmenšovat, oproštění, osvobození, porod, propuštění, vydání, výjimka, vykoupení, výstřel, vysvobození, zproštění
cutback in czech »
 
Dictionary: german
Translations: ausschnitt, hieb, schnitt, begrenzen, beschränken, drosseln, einschränken, limitieren, abschied, ausgabe, befreiung, entbindung, erledigung
cutback in german »
Dictionary: danish
Translations: hugst, klippe, revne, snitte, begrænse, indskrænke, afkobling
cutback in danish »
Dictionary: spanish
Translations: cortada, cortadura, corte, cuchillada, abreviar, acotar, coartar, cohibir, delimitar, estrechar, limitar, limitarse, reducir, restringir, despedida, exención, liberación
cutback in spanish »
Dictionary: french
Translations: césarienne, coup, coupage, coupe, coupure, estafilade, hachement, taillade, borner, comprimer, délimiter, gêner, limiter, restreindre, rétrécir, rogner, décharge, déclenchement, délivrance, départ, dispense, exonération, franchise, libération, ralentissement, relaxation, rémittence
cutback in french »
Dictionary: italian
Translations: ritaglio, sezione, taglio, tratto, delimitare, limitare, restringere, ridurre, dispensa, esenzione, esonero, liberazione, licenziamento, rallentamento
cutback in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: avlegger, flenge, hogg, hugg, hugst, klipp, klipping, kutt, revne, snitt, begrense, forminske, innskrenke, rasjonere, avkobling, avskjed, frigjøring, oppsigelse, uansvarlighet
cutback in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: резание, резка, слеш, ограничивать, избавление, увольнение
cutback in russian »
Dictionary: swedish
Translations: ärr, hugg, klipp, sågning, skärning, snitt, begränsa, gräns, inskränka
cutback in swedish »
Dictionary: albanian
Translations: pres
cutback in albanian »
Dictionary: hungarian
Translations: metszés, réselés, vágás
cutback in hungarian »
Dictionary: romanian
Translations: croială
cutback in romanian »
Dictionary: ukrainian
Translations: удар, визначати, визначити, визначте, вирішити, вирішувати, закінчити, закінчитися, закінчувати, закінчуватися, затримати, затримувати, звузьте, здержувати, кошара, межа, обмеження, обмежити, обмежте, обмежувати, оправити, оправляти, переплести, переплітати, припинити, припиніться, припиняти, скорочувати, стрибати, стрибнути, стрибок, стримати, стримувати, тамувати
cutback in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: cięcie, ograniczać, zwolnienie
cutback in polish »
Dictionary: belarusian
Translations: абмяжоўваць
cutback in belarusian »
Dictionary: finnish
Translations: rajoittaa, supistaa, vähentää, erivapautus, vapautus
cutback in finnish »
Dictionary: greek
Translations: οριοθετώ, περιορίζω, συντομεύω, απόλυση
cutback in greek »
Dictionary: portuguese
Translations: abreviar, delimitar, demarcar, limitar, mensurar, restringir, exercia
cutback in portuguese »
Dictionary: bulgarian
Translations: избавление, освобождение
cutback in bulgarian »
Dictionary: croatian
Translations: odlazak
cutback in croatian »

Related words

cutback cards, cutback bitumen, cutback calculator, cutback adhesive, cutback movie, cutback surfing, cutback asphalt, cutback film, cutback thesaurus, cutback xt