dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

bright in czech

Word: bright (Number of letters: 6)
Dictionary: english-czech
Translations (97): bystrozraký, bystrý, chytrý, čilý, čiperný, duchaplný, důvtipný, hbitý, inteligentní, jasný, jemný, lstivý, mrštný, příkrý, prudký, rychlý, šikovný, spádný, vtipný, zchytralý, živý, blyštivý, brilantní, plamenný, skvělý, svítivý, třpytivý, vynikající, zářící, zářivý, hrubý, jasně, křiklavý, nápadný, světlý, bledý, blondýn, čirý, čistý, explicitní, jasno, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, průsvitný, průzračný, srozumitelný, světlo, světlovlasý, veselý, výslovný, zjevný, zřejmý, zřetelně, zřetelný, pěkný, radostný, blýskavý, osvícený, bodrý, bujarý, komický, potěšený, rozmarný, směšný, statný, zábavný, zdravý, žertovný, žoviální, dovedný, hodný, milý, nadaný, obratný, oprávněný, schopný, šťastný, talentovaný, vhodný, zdatný, způsobilý, zručný, bdělý, bujný, křepký, ostražitý, poplach, svěží, svižný, žijící, aktivní, činný, kvapný, účinný, vytrvalý
 
Rating:
(1.5/5)
 
Related words: czech bright, bright young things, bright yellow urine, bright starts bouncer, bright network, bright minds, bright in czech, bystrozraký in english
bright in czech