dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

consideration in czech

Word: consideration (Number of letters: 13)
Dictionary: english-czech
Translations (70): agens, činidlo, činitel, faktor, jednatel, prostředek, síla, složka, zástupce, zprostředkovatel, respekt, úcta, vážnost, důvod, moudrost, ohled, opatrnost, přemýšlení, rozmýšlení, rozvážnost, úvaha, uvážení, zřetel, hloubání, porada, rokování, ocenění, odhad, pozornost, uctívání, anotace, dodržování, glosa, komentář, komentování, postřeh, povšimnutí, poznámka, pozor, pozorování, připomínka, sledování, uznání, vysvětlivka, zmínka, známka, bonifikace, cena, honorář, kompenzace, mzda, náhrada, nahrazení, odměna, odplata, odškodnění, prémie, příspěvek, úhrada, úplata, vyrovnání, aspekt, hledisko, ohleduplnost, pohled, stránka, tvářnost, význam, vzezření, vzhled
 
Rating:
(4/5)
 
Related words: czech consideration, consideration thesaurus, consideration set, consideration quotes, consideration must move from the promisee, consideration media, consideration in czech, agens in english
consideration in czech