dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

point in czech

Word: point (Number of letters: 5)
Dictionary: english-czech
Translations (125): branka, cíl, gól, konec, mez, mezník, objekt, objektiv, objektivní, plán, položka, smrt, smysl, terč, účel, úmysl, určení, záměr, zánik, bod, místo, stupeň, tečka, věc, otázka, problém, bydliště, flek, flíček, náměstí, postavení, rezidence, sídlo, situace, služba, stav, břitkost, čepel, hrot, ostří, rydlo, špice, špička, brousit, bystřit, mířit, nabrousit, namířit, naostřit, obtáhnout, ostřit, přiostřit, vybrousit, zacílit, zahrotit, zaostřit, zašpičatit, čárka, artikl, článek, člen, odstavec, paragraf, stanice, stanoviště, stať, vrchol, zastávka, zboží, dřeň, duše, jádro, podstata, srdce, střed, základ, rozum, význam, aféra, akce, boj, část, čin, činnost, děj, důvod, jednání, konání, látka, námět, obchod, pře, předmět, příčina, případ, proces, působení, téma, účinek, událost, úloha, vliv, záležitost, žaloba, cíp, designovat, indikovat, jevit, naznačit, naznačovat, označit, označovat, udávat, ukázat, ukazovat, určit, určovat, ustanovit, intence, konstrukce, nárys, návrh, obraz, představa, projekt
 
Rating:
(4/5)
 
Related words: czech point, point to point fixtures, point to point, point of sale, point hotel edinburgh, point guard, point in czech, branka in english
point in czech