dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

premise in czech

Word: premise (Number of letters: 7)
Dictionary: english-czech
Translations (41): končina, kraj, krajina, mezera, objem, oblast, pásmo, plocha, prostor, prostranství, region, rozloha, rozpětí, rozsah, rozsáhlost, šíře, teritorium, území, velikost, zóna, država, držba, držení, majetek, statek, usedlost, vlastnictví, vlastnost, předpoklad, premisa, domnění, domněnka, instituce, nadace, podnik, ustanovení, ústav, založení, zařízení, závod, zřízení
 
Rating:
(1/5)
 
Related words: czech premise, premise wordpress, premise thesaurus, premise property maintenance, premise pronunciation, premise plural, premise in czech, končina in english
premise in czech