dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

round in czech

Word: round (Number of letters: 5)
Dictionary: english-czech
Translations (103): cyklus, koloběh, kruh, oběh, okruh, perioda, takt, asi, dokola, kolem, okolo, přibližně, dráha, příčka, fronta, ohon, pochůzka, řada, kolo, kotouč, kroužek, kruhový, kružnice, kulatý, obchůzka, oblast, okrouhlý, sféra, tlupa, kulovitý, sférický, dědictví, důležitost, důsledek, následek, následnictví, následnost, následování, nástupnictví, odezva, odraz, ohlas, pokračování, pořadí, posloupnost, postup, prospěch, sled, účinek, výsledek, cirkulace, otáčení, rotace, točení, kruhovitý, oběžník, okružní, tučný, zavalitý, odlehlý, kolekce, sada, seriál, bezelstný, čestný, čistý, jednoduchý, naivní, naturální, nelíčený, nepokrytý, nevinný, opravdový, otevřený, počestný, poctivý, pravý, přímý, přírodní, přirozený, prostý, skutečný, učiněný, upřímný, volný, vrozený, ctihodný, kolmý, otevřeně, přímo, rovně, rovný, slušný, spolehlivý, svislý, vážený, věrný, zpříma, obeplout, zakulatit, zaoblit, zaokrouhlit, zaokrouhlovat
 
Rating:
(0/5)
 
Related words: czech round, roundhouse, round the world tickets, round the world flights, round the twist, round the horne, round in czech, cyklus in english
round in czech