dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

state in czech

Word: state (Number of letters: 5)
Dictionary: english-czech
Translations (120): kraj, půda, vlast, zem, země, zemina, říkat, deklarovat, hlásat, hlásit, oznámit, potvrdit, přiznat, prohlásit, prohlašovat, tvrdit, vyhlásit, vyjádřit, vyslovit, vyslovovat, vyznat, naznačovat, odhalit, ohlásit, prozradit, udat, věštit, postavení, stav, celostátní, nacionální, národ, národní, národnostní, obecenstvo, obecní, publikum, státní, veřejnost, veřejný, čerpadlo, nádhera, okázalost, pumpa, držení, místo, naleziště, poloha, položení, poměry, postoj, póza, pozice, prostranství, situace, skupenství, staveniště, umístění, kondice, okolnost, podmínka, poměr, předpoklad, atituda, funkce, pošta, působiště, služba, stanice, stanovisko, stanoviště, strážnice, úřad, dokazovat, dosvědčit, konstatovat, osvědčit, ověřit, potvrzovat, svědčit, utvrdit, zaopatřit, zjistit, zjišťovat, hmat, kadence, rytmus, spád, takt, etiketa, hod, obřad, sláva, slavnost, svátek, fixovat, připevnit, připravit, rozhodnout, rozhodovat, stanovit, stavět, upevnit, upírat, upoutat, upřít, určit, určovat, usadit, ustálit, ustalovat, ustanovit, utkvět, vybudovat, zakládat, založit, zařídit, zařizovat, zavést, zřídit
 
Rating:
(3/5)
 
Related words: czech state, state street, state pension rates, state pension forecast, state pension age, state pension, state in czech, kraj in english
state in czech