dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: lower

Dictionary: czech lower
Translations: dole, dolejší, dolní, dolů, hluboký, nešlechetný, nízko, nízký, nižší, podřízený, spodek, spodní, tichý, úpatí, vulgární, nízkost, méněcennost, klesání, klesat, klesnout, klopit, nastavovat, pokles, pokořit, polevit, polykat, ponížit, redukovat, sejít, sestoupit, sestupovat, sjet, sklonit, sklopit, snížení, snížit, snižovat, spouštět, spustit, srazit, stlačit, svěsit, ubýt, ubývat, zeslabit, zlehčit, zmenšit, zmenšovat, zredukovat, ponížení, sestup, spád, svah, zmírnění, znehodnocení, nenucenost, odstoupení, opomenutí, opuštění, opuštěnost, vynechání, vynechávka, zanedbání, dědění, dědičnost, dědictví, dopad, naklonění, následnictví, následnost, nástupnictví, odkaz, pád, posloupnost, postup, pozůstalost, sjezd, sklon, sled, úbytek, vodopád, zešikmení, zřícení
lower in czech »
 
Dictionary: german
Translations: abwärts, niedrig, untere, unterer, niedrigkeit, minderwertigkeit, ermäßigen, herabsetzen, herunterlassen, senken, sinken, abbau, herabsetzung, senkung, aufgabe, auslassung, unterlassung, verzicht, abfall, abhang, abnahme, absturz, aufeinanderfolge, erbe, erbschaft, fall, gefälle, hang, nachlass, neigung, rückfahrkarte, rückgang, steigung, sturz
lower in german »
Dictionary: danish
Translations: lav, ned, nedad, nedre, ussel, nedsætte, retur, sænke, synke, arv, fald, følge, hældning, nedgang, skrænt, skråning
lower in danish »
Dictionary: spanish
Translations: abajo, bajo, inferior, bajeza, gravedad, inferioridad, bajar, degradar, descender, disminuir, rebajar, bajada, descenso, abandono, dejación, dejo, desamparo, omisión, caída, cuesta, declinación, declive, decrecimiento, herencia, legado, mengua, menguante, patrimonio, sucesión
lower in spanish »
Dictionary: french
Translations: bas, gerçure, inférieur, bassesse, obscurité, infériorité, abaisser, baisser, caler, diminuer, rabaisser, ravaler, surbaisser, abaissement, bas-fond, descente, modération, rabaissement, ravalement, abandon, abandonnement, défection, délaissement, lâchage, omission, rebaisser, suppression, baisse, chute, déclivité, hérédité, héritage, hoirie, hypotension, inclinaison, pente, succession
lower in french »
Dictionary: italian
Translations: basso, giù, inferiore, bassezza, inferiorità, abbassare, calare, calo, declinare, diminuire, diminuzione, ribassare, ribasso, scemare, abbassamento, calata, discesa, abbandono, omissione, sfollamento, svista, caduta, declivio, eredità, inclinazione, pendenza, pendice, pendio, retaggio, successione
lower in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: lav, nedre, ussel, dala, forminske, minska, retur, senke, synke, arv, fall, følge, nedgang, prisfall, skråning, tilbakegang
lower in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: невысокий, нижний, низкий, низовой, понижать, снижать, снизить, понижение, снижение, заброшенность, опущение, наклон, наследие, наследственность, наследство, падение, перепад, последовательность, скат, склон, спад, спуск, уклон
lower in russian »
Dictionary: swedish
Translations: nedre, dala, minska, retur, sänka, sjunka, arv, nedgång
lower in swedish »
Dictionary: belarusian
Translations: нiзкi, ніжні, панчоха, зніжаць, паніжаць, пускаць, зніжэнне, паніжэнне, пропуск, спадчына, спуск
lower in belarusian »
Dictionary: estonian
Translations: madal, gradient, kallak, kosk, kukkumine, langemine, pärand, pärilikkus
lower in estonian »
Dictionary: finnish
Translations: alava, alempi, alhainen, halpamainen, matala, alemmuus, alentua, aleta, laskeutua, supistaa, vaipua, alamäki, alennus, jättäminen, laiminlyöminen, laiminlyönti, aleneminen, jono, perintö, rinne, viettävyys
lower in finnish »
Dictionary: greek
Translations: κάτω, χαμηλός, ταπεινώνω, χαμηλώνω, διαδοχή, μείωση, πλαγιά, πτώση
lower in greek »
Dictionary: croatian
Translations: donji, nizak, silaziti, smanjiti, sniziti, spuštanje, padina
lower in croatian »
Dictionary: hungarian
Translations: alacsonyan, alsó, csökkenés, hanyatlás, leereszkedés, esés, hagyaték, örökség
lower in hungarian »
Dictionary: lithuanian
Translations: žemas, žemyn, nuolydis, nuožulnumas, palikimas, paveldas, šlaitas
lower in lithuanian »
Dictionary: portuguese
Translations: baixo, inferior, abaixar, degradar, descender, descer, diminuir, reduzir, detrimento, abandono, desamparo, caída, declive, descendo, encesta, encosta, herança, heresia, inclinação, ladeira, legado, queda, rampa, sucessiva, vertente
lower in portuguese »
Dictionary: romanian
Translations: jos, cădere, reducere
lower in romanian »
Dictionary: ukrainian
Translations: знижувати, знижуватися, знизити, знизитись, нижній, нижче, нижчий, опускати, опускатися, опустити, опуститися, принижати, принизити, спускати, спускатися, спустити, спуститися, схилитися, анулювати, анулюйте, відрізаний, відрізати, гнітити, деградуйте, дисконт, дисконтний, дисконтувати, зменшити, зменшитися, зменштеся, зменшувати, зменшуватися, знижка, зріз, косити, ослабити, ослабляти, підкорити, підкоріть, підкоряти, поглибте, понижати, понижувати, понизити, порвати, поривати, поріз, порізати, пригнітити, пригнічувати, принизьте, припинити, припиняти, різати, розрізати, розтинати, скасовувати, скасувати, скоротити, скорочення, скорочування, скорочувати, стригти, фасон, вирізка, дегресія, депресія, зменшення, знецінення, знецінювання, зниження, послаблення, припинення, спад, спуск, спускання, опущення, вниз, внизу, водовід, втеча, додолу, донизу, наниз, осушення, скат, спадковість, спадок, спадщина, спадщину, спіштеся, униз, успадкування
lower in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: dolny, niskość, niższość, obniżać, obniżenie, opuszczenie, spadek, zniżenie
lower in polish »
Dictionary: albanian
Translations: zbres, zbritje, braktisje, trashëgimi
lower in albanian »
Dictionary: bulgarian
Translations: пропуск, наклон, наследство, склон
lower in bulgarian »
Dictionary: slovak
Translations: pokles, zostup
lower in slovak »

Related words

lower back pain, lower back stretches, lower slaughter manor, lower ab workout, lower abdominal pain, lower back exercises, lower mill estate, lower left back pain, lower than atlantis, lower back ache