dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: open

Dictionary: czech open
Translations: aktivní, čilý, činný, působivý, účinný, živý, odhalit, odkrýt, otevřít, otvírat, zahájit, evidentní, nápadný, nechráněný, nepokrytý, neskrývaný, obecenstvo, obecní, očividný, otevřený, patrný, prohlášení, publikum, samozřejmý, upřímný, veřejnost, veřejný, volný, zjevný, zřejmý, hlásat, hlásit, ohlásit, oznámit, oznamovat, plakátovat, předpovídat, prohlásit, prohlašovat, provolat, provolávat, prozradit, prozrazovat, rozhlásit, udat, uveřejnit, vyhlásit, vylepit, zvěstovat, odemknout, rozevřít, začít, uvolnit, obecný, odepnout, rozepnout, rozpínat, načít, odpálit, počít, spouštět, spustit, začínat, zahajovat, jedinec, náchylný, námět, osoba, poddaný, podmět, předmět, téma, uspořádaný, bezelstný, čestný, čistý, jednoduchý, kruh, kruhový, kulatý, naivní, naturální, nelíčený, nevinný, okrouhlý, opravdový, počestný, poctivý, pravý, přímý, přírodní, přirozený, prostý, skutečný, učiněný, vrozený, nenucený, nepodléhající, nevázaný, nezaměstnaný, neženatý, prázdný, svobodný, zbavený, zproštěný
open in czech »
 
Dictionary: german
Translations: aktiv, rege, regsam, tätig, wirksam, eröffnen, augenscheinlich, eklatant, ersichtlich, geöffnet, offen, offenbar, offenkundig, offensichtlich, äußern, offenbaren, annoncieren, anzeigen, anzukünden, erklären, melden, publizieren, veröffentlichen, aufbrechen, aufbringen, auffliegen, aufgehen, aufmachen, aufschlagen, aufschließen, aufsperren, auftun, erschließen, öffnen, aufgeklappt, aufgeschoben, aufgesperrt, öffentlich, anfangen, beginnen, bereit, geneigt, untergeordnet, arglos, aufrichtig, echt, ehrlich, ernstlich, fein, freimütig, gediegen, gerade, kreisförmig, kreisrund, lauter, naiv, offenherzig, redlich, rein, ringförmig, rund, unverhohlen, wahrhaft, frei, langsam, leer, los, unbesetzt, unverheiratet
open in german »
Dictionary: danish
Translations: aktiv, virksom, indlysende, offentlig, synlig, ytre, avertere, erklære, reklamere, åbne, spile, begynde, påbegynde, emne, tema, til, villig, ægte, ærlig, enkel, enkelt, frimodig, inder, inderlig, naturlig, rund, fri, langsom, ledig, løs, lov, tom, ugift
open in danish »
Dictionary: spanish
Translations: activo, estrenar, inaugurar, descubierto, evidente, manifiesto, obvio, patente, asomar, exteriorizar, manifestar, revelar, anunciar, avisar, convocar, declarar, denunciar, intimar, participar, predicar, pregonar, proclamar, promulgar, pronunciar, publicar, significar, abrir, destapar, público, desabrochar, arrancar, comenzar, empezar, emprender, entablar, incoar, iniciar, principiar, trabar, asunto, dispuesto, inclinado, propenso, sujeto, tema, abierto, campechano, cándido, derecho, franco, honrado, ingenuo, real, redondo, sincero, veraz, verdadero, ajeno, desalquilado, descampado, desocupado, despejado, excusado, exento, lento, libre, soltero, suelto, vacante, vacío
open in spanish »
Dictionary: french
Translations: actif, agissant, prompt, verbe, inaugurer, déclaré, éclatant, esprit, évident, manifeste, ostensible, ouvert, patent, public, affirmer, manifester, révéler, afficher, annoncer, clamer, dénoncer, lancer, proclamer, promulguer, publier, déboucher, décapsuler, dessiller, ouvrir, débâcler, déclencher, ban, commun, forain, hôtel, lupanar, universel, vespasienne, déboucler, déboutonner, dégrafer, amorcer, commencer, débuter, entamer, engage, engrener, disposé, enclin, sujet, candidate, candide, droguiste, franc, honnête, ingénu, naïf, naturel, partie, rond, simple, sincère, vrai, célibataire, dégagé, exempt, inoccupé, lâche, libre, quitte, vide
open in french »
Dictionary: italian
Translations: attivo, inaugurare, aperto, manifesto, ovvio, palese, patente, pubblico, manifestare, acclamare, affiggere, annunciare, annunziare, conclamare, proclamare, aprire, dischiudere, avviare, cominciare, esordire, incominciare, iniziare, argomento, disposto, incline, materia, prono, soggetto, suddito, candido, franco, genuino, greggio, ingenuo, liscio, mero, naturale, onesto, piano, pulito, rotondo, schietto, semplice, sincero, vero, celibe, lento, libero, nubile, scapolo, vacante, vuoto
open in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: aktiv, virksom, innvie, åpen, åpenbar, innlysende, offentlig, øyensynlig, synlig, åpenbare, ytre, annonsere, bekjentgjøre, erklære, forkynne, kunngjøre, reklamere, åpne, spile, opprette, begynne, børja, innlede, påbegynne, påbørja, tiltre, emne, tilbøyelig, villig, ærlig, åpenhjertig, åpenlys, ekte, frimodig, inder, inderlig, likefrem, oppriktig, sirkelrund, fri, langsom, ledig, løs, lov, tom, ugift
open in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: активный, гласный, заведомый, налицо, общественный, открытый, очевидный, явный, проявлять, обнародовать, объявлять, оглашать, вскрывать, отворять, открывать, отпирать, разжимать, раскрывать, вскрыть, отворить, открыть, отпереть, раскрыть, распахнуть, публичный, расстегнуть, начать, начинать, готовый, подвержен, подверженный, предрасположен, предрасположенный, склонный, бесхитростный, искренен, искренний, круглый, настоящий, откровенен, откровенный, прямой, чистосердечен, чистосердечный, волен, вольный, незанятый, пустой, свободен, свободный, холостой
open in russian »
Dictionary: swedish
Translations: aktiv, verksam, yttre, affisch, affischera, annonsera, bekantgöra, eklatera, kungöra, tillkännage, öppna, allmän, offentlig, begynna, begynner, börja, påbörja, disponerad, hågad, vilig, ärlig, frimodig, uppriktig, fri, långsam, ledig, lös, öppen, sävlig
open in swedish »
Dictionary: belarusian
Translations: актыўны, чынны, адкрыты, абвяшчаць, оглашать, адмыкаць, адсоўваць, адчыняць, адшчапляць, адшчэпліваць, публічны, начынаць, пачаць, распачаць, пачынаць, распачынаць, схільны, круглы, чыстасардэчны, шчыры, вольны, пусты, свабодны
open in belarusian »
Dictionary: estonian
Translations: aktiivne, avatud, ilmne, kuulutama, frank, siiras, tõeline, tühi, vallaline
open in estonian »
Dictionary: finnish
Translations: aktiivinen, toimekas, toimiva, avata, vihkiä, aava, aukea, auki, aukinainen, avoin, avonainen, ilmeinen, julkinen, silminnähtävä, yleinen, ilmoittaa, julistaa, julkaista, kuuluttaa, aukaista, alkaa, aloittaa, ryhtyä, taipuvainen, aito, erä, rehellinen, rehti, suora, tosi, esteetön, irrallinen, joutilas, tyhjä
open in finnish »
Dictionary: greek
Translations: δραστήριος, ανοικτός, ανακοινώνω, διαφημίζω, ανοίγω, αρχίζω, θέμα, πρόθυμος, γνήσιος, στρογγυλός, τίμιος, άδειος, ανύπαντρος, κενός
open in greek »
Dictionary: hungarian
Translations: aktív, tevékeny, evidens, kézzelfogható, nyilvános, megjelenik, bejelent, felbont, felnyitni, kinyitni, kinyit, köz, nyílt, nyilvánosság, kifeszít, kigombolni, elkezd, kezdeni, kezdődik, megkezd, megkezdeni, állampolgár, hajlandóhajlamos, mesterkéletlen, nyíltszívű, őszinte, szabad
open in hungarian »
Dictionary: lithuanian
Translations: aktyvus, veiklus, akivaizdus, tema, apskritas, apvalus, tikras, laisvas
open in lithuanian »
Dictionary: portuguese
Translations: activo, diligente, enérgico, militante, inaugurar, aberto, acusado, definido, evidente, explícito, extremado, inequívoco, manifesto, marcado, obvio, óbvio, ostensivas, patente, público, anunciar, avisar, declarar, denunciar, intimar, noticiar, notificar, participar, proclamar, promulgar, pronunciar, publicar, abrir, destapar, desabrochar, começar, entabular, inchar, iniciar, principiar, comentar, assunto, inclinado, motivo, procrie, propenso, sujeito, tema, cândido, franco, honesto, honrado, real, redondo, sentido, sincero, veraz, desencobrido, desequipado, desocupado, despejado, lento, livre, vago
open in portuguese »
Dictionary: ukrainian
Translations: активна, активне, активний, динамічний, енергійний, абсолютний, видимий, видний, вимовлений, виразний, вишикувати, вишикуватися, відвертий, голий, експліцитний, звичайний, зрозумілий, зухвалий, категорія, клас, класифікувати, невигадливий, незамаскований, незахищений, некрасивий, неослаблений, однокольоровий, озеро, оповіщення, оцінити, оцінювати, очевидний, позірний, показний, помітний, прилюдний, прозорий, простий, прямий, ранг, рівний, рівнина, роздягнений, роздягнутий, розряд, ряд, справжній, справжнісінький, ступінь, цілковитий, чин, чистий, шикувати, шикуватися, явний, ясний, близький, виголосити, виголошувати, видавати, видати, висловіться, декларувати, донесіть, донести, доносити, друкувати, заявити, заявляти, інтимний, надрукувати, оголосити, оголосіть, оголошувати, оповістити, оповіщати, опублікувати, опублікуйте, передвісник, повідомити, повідомляти, попередити, проголосити, проголосіть, проголошувати, промовити, промовляти, публікувати, рекламувати, рекламуйте, розповсюджувати, розповсюдити, сповістити, сповістіть, сповіщати, відімкніть, відмикати, відпирати, публічний, починати, починатися, розпочати, баркас, вантажити, ввійти, війти, внести, вносити, вступати, вступити, входити, занести, заносити, започатковувати, запускати, запустити, зачинати, кидати, кинути, метати, метнути, навантажити, поступати, поступити, розпочинати, увійти, відповідний, здібний, підхожий, придатний, схильний, тема, безсторонній, благородний, горбкуватий, експансивний, завдаток, запорука, істинний, круглий, набожний, неупереджений, порука, прямої, серйозний, чесний, щирий, щиросердечний, щиросердий, щиросердний, безоплатний, вакантний, відкритий, вільний, гарантований, заповнений, звільнений, легковажно, наявний, незайнятий, повний, ситий, цілий
open in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: czynny, inaugurować, jawny, objawiać, ogłaszać, otwierać, otworzyć, publiczny, rozpiąć, rozpocząć, rozpoczynać, skłonny, szczery, wolny
open in polish »
Dictionary: albanian
Translations: çel, përuroj, filloj
open in albanian »
Dictionary: bulgarian
Translations: отворен, отворено, отварям, неженен
open in bulgarian »
Dictionary: croatian
Translations: javan, očevidan, otvoren, otvoreno, otvoriti, početi, započeti, tema, istinit, pošten, slobodan
open in croatian »
Dictionary: slovenian
Translations: javen, odpreti, začeti, odprt, odprto, okrogel, prosto
open in slovenian »
Dictionary: romanian
Translations: anunţa, deschide, cinstit
open in romanian »
Dictionary: slovak
Translations: otvoriť
open in slovak »

Related words

open university, open office, open all hours, open grave, opendns, open office mac, open broadcaster software, openrent, open table, open university jobs