dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: opposite

Dictionary: czech opposite
Translations: líc, obličej, plocha, proti, tvář, inverzní, obrácený, opačný, opak, protější, protichůdný, protiklad, protilehlý, protiva, protivný, zpětný, kontrast, nepřátelství, odpor, opozice, rozpor, nepřátelský, nepříznivý, odpůrce, oponent, protikladný, protivník, antitetický
opposite in czech »
 
Dictionary: german
Translations: entgegen, gegen, gegenüber, wider, entgegengesetzt, gegenüberliegend, reziprok, umgekehrt, verkehrt, gegensatz, gegenteil, gegenüberstellung, opposition, antithetisch, widrig, gegensätzlich
opposite in german »
Dictionary: danish
Translations: ansigt, antikt, fjæs, imod, overfor, modsat, omvendt, vrang, fjende, modstander
opposite in danish »
Dictionary: spanish
Translations: cara, contra, enfrente, faz, frente, rostro, frontero, contrario, inverso, opuesto, antagonismo, antítesis, contrariedad, contraste, adversario, adverso, antagonista, desafecto, desconforme, encontrado, adversativo, contrapuesto
opposite in spanish »
Dictionary: french
Translations: au-devant, ci-contre, contre, face, opposer, vis-à-vis, contraire, inverse, opposé, antagonisme, antithèse, contradiction, contrariété, contraste, contre-pied, incompatibilité, opposite, opposition, opposée, adverse, antagonique, antagoniste, antiparlementaire, opposant, répugnant, adversatif, antithétique, inalliable, opposable
opposite in french »
Dictionary: italian
Translations: contro, faccia, fronte, viso, dirimpetto, avverso, contrario, inverso, opposto, antagonismo, contrapposizione, contrasto, opposizione, antitetico
opposite in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: ansikt, fjes, overfor, bakvendt, motsatt, motsetning, omvendt, vrang, motsats, opposisjon, fiende, motstander
opposite in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: навстречу, напротив, обратный, противоположное, противоположный, противодействие, противоположность, противолежащий, противоположен, встречный, оппонент, противительный, противопоставлен, противопоставленный
opposite in russian »
Dictionary: swedish
Translations: emot, bakfram, motståndare, omvänd, uppochnedvänd, vrång, motsats, motsatt, trilsk, fiende, motig, motspelare
opposite in swedish »
Dictionary: albanian
Translations: fytyrë, kundër
opposite in albanian »
Dictionary: bulgarian
Translations: против
opposite in bulgarian »
Dictionary: belarusian
Translations: супраць, процілеглы, супрацьлеглы, процілегласць
opposite in belarusian »
Dictionary: estonian
Translations: nägu, vastu, vastane
opposite in estonian »
Dictionary: finnish
Translations: etupuoli, kasvot, vastaan, vasten, vastoin, käänteinen, vastakkainen, vastakohta, vastapäinen, vastaanpano, vastakkaisuus, vastustus
opposite in finnish »
Dictionary: greek
Translations: εναντίον, αντίθεση, αντίθετο, αντιπολίτευση, αντίθετος, αντίπαλος, αντιθετικός
opposite in greek »
Dictionary: croatian
Translations: nasuprot, protiv, obrnut, suprotan
opposite in croatian »
Dictionary: hungarian
Translations: ellen, felület, lap, szemközt, ellenkező, fordított, ellentét, ellentmondás, ellenzés, ellentétes
opposite in hungarian »
Dictionary: lithuanian
Translations: veidas, atvirkščias, priešingas, priešingybė, oponentas, priešininkas
opposite in lithuanian »
Dictionary: portuguese
Translations: cara, contra, enfrente, faz, frente, rosto, antagónico, contrario, contrário, inverso, oposto, opuseste, antíteses, contraste, oposição, aposto, adversário, adverso, antagonista, encontrado
opposite in portuguese »
Dictionary: slovenian
Translations: proti, nasproten
opposite in slovenian »
Dictionary: polish
Translations: naprzeciw, naprzeciwko, odwrotny, przeciwieństwo, przeciwległy, przeciwny, przeciwstawny
opposite in polish »
Dictionary: romanian
Translations: contrar
opposite in romanian »
Dictionary: ukrainian
Translations: противляться, протилежний, протилежність, протиріччя, спростування, суперечність, опонент
opposite in ukrainian »
Dictionary: slovak
Translations: opak
opposite in slovak »

Related words

opposite worlds, opposite of benefit, opposite words, opposite of preceding, opposite of nocturnal, opposite of predecessor, opposite of improvement, opposite of support, opposite thesaurus, opposite day