dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: partition

Dictionary: czech partition
Translations: dělit, rozčlenit, rozdělit, rozpůlit, rozštěpit, sdílet, členění, dělba, dělení, díl, distribuce, divize, klasifikace, oddíl, pododdělení, rozdání, rozdělení, rozdělování, rozkol, rozmístění, roznáška, roztřídění, rozvod, rozvržení, interval, kupé, mezera, mezidobí, oddělení, pěšinka, přestávka, přihrádka, bránice, clona, diafragma, membrána, pažení, přehrada, přepážka, příčka, analýza, rozbor, plocha, stěna, zeď, končina, kraj, krajina, oblast, pás, pásmo, region, sféra, zóna
partition in czech »
 
Dictionary: german
Translations: aufteilen, dividieren, teilen, trennen, verteilen, zerlegen, abteilung, division, einteilung, segmentierung, spaltung, teilung, verteilung, abteil, intervall, scheitel, zwischenraum, barriere, blende, diaphragma, pessar, scheidewand, sperrbaum, verschlag, zwerchfell, analyse, auseinandernehmen, zerlegung, mauer, wand, bereich, gürtel, region, zone
partition in german »
Dictionary: danish
Translations: adskille, dele, dividere, fordele, deling, division, fordeling, skifte, skille, timeplan, afdeling, kupé, barriere, bås, fag, analyse, udredning, mur, væg, veg, himmelstrøg, område, region, sone, zone
partition in danish »
Dictionary: spanish
Translations: compartir, despartir, dividir, partir, repartir, separar, distribución, división, partición, repartición, compartimiento, intervalo, diafragma, tabique, análisis, desmembración, muro, pared, tapia, comarca, región, zona
partition in spanish »
Dictionary: french
Translations: compartimenter, contingenter, démembrer, diviser, partager, scinder, bipartition, classement, démembrement, distinction, distribution, division, fission, graduation, mi-partition, partage, partition, répartition, scission, ségrégation, subdivision, trisection, compartiment, coupé, espace, intervalle, raie, bat-flanc, cloison, cloisonnage, diaphragme, analyse, dissection, considérer, mur, pan, paroi, pignon, bled, climat, interzone, région, zone
partition in french »
Dictionary: italian
Translations: condividere, dividere, spartire, distribuzione, divisione, erogazione, partizione, ripartizione, serie, spartizione, fascia, intervallo, scompartimento, scomparto, spazio, diaframma, analisi, muro, parete, area, regione, zona
partition in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: atskille, dele, dividere, fordele, utparsellere, avdeling, deling, delning, divisjon, fordeling, skifte, skille, timeplan, kupé, skill, barriere, bås, fag, mellomgulv, skillevegg, analyse, utredning, fjellvegg, mur, vegg, himmelstrøk, region, sone
partition in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: делить, отделять, подразделять, расщеплять, разделение, распределение, купе, отделение, диафрагма, перегородка, анализ, разбор, стена, зона, область, пояс
partition in russian »
Dictionary: swedish
Translations: dela, delge, fördela, indela, skilja, delning, fördelning, skifte, uppdelning, kupé, avbalkning, avskrankning, barriär, bås, spärr, analys, analyser, utredning, vägg, himmelströk, sovne, zon
partition in swedish »
Dictionary: albanian
Translations: ndaj, mur, krahinë
partition in albanian »
Dictionary: estonian
Translations: jagama, diviis, divisjon, levitamine, lahter, sektsioon, analüüs, piirkond, tsoon
partition in estonian »
Dictionary: finnish
Translations: jakaa, divisioona, jakaminen, jakelu, jako, jakolasku, osasto, lokero, loma, väli, väliaika, pallea, analyysi, muuri, seinä, alue, seutu, vyöhyke
partition in finnish »
Dictionary: greek
Translations: διαιρώ, μοιράζω, διαίρεση, κατανομή, μεραρχία, ανάλυση, ζώνη
partition in greek »
Dictionary: hungarian
Translations: elkülöníteni, eloszt, osztani, osztozkodik, alosztály, beosztás, osztás, fülke, hangköz, intervallum, rekesz, szakasz, diafragma, rekeszizom, közfal, felosztás, pusztítás, fal, égöv, földöv, öv, övezet, terület, zóna
partition in hungarian »
Dictionary: portuguese
Translations: compartir, desmembrar, dividir, partir, repartir, separar, distribuais, distribuição, divisão, participo, compartimento, intervalo, tabique, análise, muro, parede, taipa, comarca, região, regias, serra, terra, zona
partition in portuguese »
Dictionary: polish
Translations: dzielić, podział, przedział, przegroda, przepierzenie, rozbiór, ściana, strefa
partition in polish »
Dictionary: bulgarian
Translations: подразделение, разпределение, диафрагма, анализ, стена, пояс, район
partition in bulgarian »
Dictionary: croatian
Translations: distribucija, divizija, interval, kupe, analiza, zid, oblast, zona
partition in croatian »
Dictionary: lithuanian
Translations: divizija, skyrius, kupė, analizė, siena, kraštas, regionas, sritis, zona
partition in lithuanian »
Dictionary: romanian
Translations: divizie, împărţire, compartiment, analiză
partition in romanian »
Dictionary: slovenian
Translations: oddelek, stena, zid
partition in slovenian »
Dictionary: belarusian
Translations: купэ, перагародка, разбіранне, разгляд, сцяна, сьцяна, зона
partition in belarusian »
Dictionary: ukrainian
Translations: купе, відділ, відділення, глушитель, дивізія, діафрагма, ділення, перегородка, поділ, розділ, розподіл, аналіз, розбір, розтин, стіна, зона, область, площа, пояс, район
partition in ukrainian »
Dictionary: slovak
Translations: zastavenie
partition in slovak »

Related words

partition lyrics, partition beyonce, partition magic, partition manager, partition wizard, partition beyonce video, partition of india, partition coefficient, partition function, partition wall