dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: plain

Dictionary: czech plain
Translations: hladký, jednoduchý, jemný, lahodný, mělký, naleštěný, plochý, rovný, tichý, uhlazený, bledý, blondýn, bystrý, čirý, čistý, explicitní, jasně, jasno, jasný, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, průsvitný, průzračný, skvělý, srozumitelný, světlo, světlovlasý, světlý, veselý, výslovný, zjevný, zřejmý, zřetelně, zřetelný, evidentní, očividný, patrný, prohlášení, samozřejmý, zdánlivý, banální, běžný, hrubý, každodenní, lidový, obecný, obvyklý, obyčejný, omšelý, otřepaný, prostý, společný, sprostý, tuctový, všední, vulgární, bezelstný, čestný, kolmý, naivní, neohrabaný, otevřeně, otevřený, pravý, přímo, přímý, přirozený, rovně, rovnou, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, svislý, upřímný, venkovský, vesnický, zpříma, normál, prostřední, průměr, průměrný, střední, nížina, pláň, plocha, rovina, rovinný, kruh, kruhový, kulatý, naturální, nelíčený, nepokrytý, nevinný, okrouhlý, opravdový, počestný, poctivý, přírodní, skutečný, učiněný, volný, vrozený, čitelný, expres, expresní, odlišný, označený, přesný, rozdílný, různý, rychlý, vyslovený, normální, obyčejový, pouhý, zvyklý, zvykový
plain in czech »
 
Dictionary: german
Translations: eben, flach, glatt, mild, platt, reibungslos, schlicht, aufklären, blond, deutlich, eindeutig, einleuchtend, heiter, hell, helllicht, klar, licht, mondhell, sinnfällig, übersichtlich, verständlich, unscheinbar, augenscheinlich, ausgesprochen, bar, ersichtlich, offenbar, offensichtlich, scheinbar, schlagend, selbstverständlich, sichtbar, alltäglich, einfach, gemein, gemeinsam, gewöhnlich, ordinär, üblich, aufrecht, bäuerlich, direkt, einfältig, gerade, geradewegs, ländlich, recht, schlichten, simpel, unmittelbar, durchschnittlich, gemittelt, mittelgroß, mittelmäßig, ebene, arglos, aufrichtig, echt, ehrlich, ernstlich, fein, freimütig, gediegen, kreisförmig, kreisrund, lauter, naiv, offenherzig, redlich, rein, ringförmig, rund, unverhohlen, wahrhaft, ausdrücklich, getrennt, greifbar, merklich, vernehmbare, vernehmlich, verschieden, gebräuchlich, gewohnheitsmäßig, gewohnt, normal
plain in german »
Dictionary: danish
Translations: flad, flydte, glat, har, jævn, let, rak, belysning, blank, bleg, blond, distinkt, genial, gren, gusten, klar, lys, netto, oplagt, ren, soleklar, tydelig, uanselig, selvfølgelig, almindelig, banal, enkel, fælles, gemen, låg, ordinær, sædvanlig, vanlig, brakke, direkte, enfoldig, enkelt, lige, primitiv, rakt, rank, rat, ret, simpel, tvær, umiddelbar, gennemsnit, gennemsnitlig, middels, middeltal, plan, slette, ægte, ærlig, frimodig, inder, inderlig, naturlig, rund, definitiv, manifest, markant, påtagelig, rådig, skarp, synbar, synlig, normal, øvrig, van
plain in danish »
Dictionary: spanish
Translations: escurridizo, igual, liso, llano, plano, suave, terso, brillante, claro, comprensible, definido, distinto, expreso, inequívoco, inteligible, lámpara, lúcido, luz, obvio, patente, raso, redondo, rubio, sereno, vivo, deslucido, ruin, aparente, evidente, indudable, llamativo, palpable, adocenado, común, manifiesto, ordinario, pedestre, prosaico, sencillo, trivial, vulgar, austero, derecho, directamente, directo, franco, ingenuo, mero, recto, rústico, seguido, simple, sincero, mediano, medio, mediocre, promedio, regular, campaña, llana, llanura, pampa, plana, planicie, abierto, campechano, cándido, honrado, real, veraz, verdadero, acusado, neto, pronunciado, corriente, frecuente, habitual, puro, usual
plain in spanish »
Dictionary: french
Translations: doux, lisse, plain, plat, poli, satin, uni, apparent, blond, clair, compréhensible, distinct, éclatant, explicite, extralucide, gai, intelligible, lampant, limpide, lucide, lumière, net, pâle, serein, toile, effacé, connu, évident, horloge, manifeste, palpable, saillant, ancolie, ban, banal, commun, grossi, ordinaire, oreillette, prosaïque, ricin, simple, vulgaire, debout, direct, directement, droguiste, droit, élémentaire, incomplexe, ingénu, rustique, sobre, travaux, médiocre, moyen, moyenne, quelconque, plaine, plan, candidate, candide, franc, honnête, naïf, naturel, partie, rond, sincère, vrai, déclaré, exprès, formel, lisible, marqué, moulé, prononcé, tranché, accoutumé, coutumier, habituel, normal, usuel
plain in french »
Dictionary: italian
Translations: liscio, netto, piano, piatto, apparente, biondo, brillante, chiaro, distinto, esplicito, espresso, inequivocabile, luce, lucido, lume, nitido, palese, pallido, scialbo, sereno, terso, conclamato, manifesto, ovvio, patente, banale, comune, mero, ordinario, plebeo, semplice, usuale, volgare, destro, direttamente, diretto, diritto, dritto, retto, ritto, rusticano, rustico, media, mediocre, mezzo, modo, pianura, candido, franco, genuino, greggio, ingenuo, naturale, onesto, pulito, rotondo, schietto, sincero, vero, abituale, avvezzo, consueto, consuetudinario, normale, solito
plain in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: flat, flyte, glatt, har, jevn, rak, sælt, slett, blank, blek, blond, distinkt, genial, gjennomsiktig, grei, gusten, klar, lys, netto, opplagt, ren, snillrik, soleklar, solklar, tydelig, uanselig, åpenbar, avgjord, øyensynlig, selvfølgelig, synbarlig, banal, felles, gemen, låg, ordinær, vanlig, bein, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, lett, primitiv, rakt, rank, rat, rett, simpel, tarvlig, tvær, umiddelbar, gjennomsnitt, gjennomsnittlig, måtelig, middelmåtig, middels, flate, plan, slette, ærlig, åpen, åpenhjertig, åpenlys, ekte, frimodig, inder, inderlig, likefrem, oppriktig, sirkelrund, definitiv, manifest, markant, påtagelig, rådig, skarp, synbar, synlig, alminnelig, bruklig, normal, øvrig, sedvanlig, van
plain in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: гладкий, гладок, плоский, ровный, белокурый, блестящий, блондин, вразумительный, живой, отчетлив, отчетливый, отчётливый, прозрачный, рус, русый, светел, светлый, светозарный, удобопонятный, яркий, ясен, ясный, очевиден, очевидный, явный, дюжинный, нарицательный, общий, обыкновенный, обычный, простой, совместный, деревенский, несложный, прост, прямо, прямой, зауряден, заурядный, неброский, посредствен, посредственный, средний, равнина, бесхитростный, искренен, искренний, круглый, настоящий, откровенен, откровенный, открытый, чистосердечен, чистосердечный, внятен, внятный, явствен, явственный
plain in russian »
Dictionary: swedish
Translations: glatt, har, jevne, rak, slät, åskådlig, blank, blond, distinkt, fattlig, genial, greig, klar, ljus, ljuslagd, lys, lysande, netto, redig, sken, snillrik, solklar, avgjord, självfallen, självklar, synbarlig, uppenbar, banal, gemen, låg, ordinär, vanlig, avtrubba, brekke, direkt, enkel, primitiv, rakt, rank, rät, simpel, tarvlig, tvär, plan, slätt, ärlig, frimodig, uppriktig, bestämd, definitiv, iögonfallande, manifest, markant, översiktlig, påfallande, påtaglig, skarp, synbar, tydlig, utpräglad, alldaglig, bruklig, gängse, genomgående, normal, övlig, van, vanligt, vardaglig
plain in swedish »
Dictionary: belarusian
Translations: блюдо, гладкі, відны, прасветлены, светлы, ясни, відавочны, яўны, прамы, роўны, пасрэдны, сярэдні, раўніна, адкрыты, круглы, чыстасардэчны, шчыры, выразны, зразумелы
plain in belarusian »
Dictionary: estonian
Translations: lame, arusaadav, selge, valgus, harilik, ühine, lihtne, otse, otsene, sirge, keskmine, frank, siiras, tõeline
plain in estonian »
Dictionary: finnish
Translations: hengetön, laakea, lattea, liukas, sileä, tasainen, havainnollinen, helakka, heleä, kirkas, läpinäkyvä, loistava, selkeä, selvä, tyyni, vaalea, valo, ilmeinen, näennäinen, silminnähtävä, alhainen, arkinen, arkipäiväinen, jokapäiväinen, mutkaton, tavallinen, yleinen, pystyssä, suora, suoraan, välitön, kohtalainen, välikappale, väline, tasanko, aito, avoin, erä, rehellinen, rehti, tosi, normaali, totunnainen
plain in finnish »
Dictionary: greek
Translations: επίπεδος, λείος, ατάραχος, γαλήνιος, ξανθός, σαφής, εμφανής, κοινός, συνηθισμένος, απλός, ευθύς, ίσιος, μέσος, κάμπος, πεδιάδα, γνήσιος, στρογγυλός, τίμιος
plain in greek »
Dictionary: hungarian
Translations: csiszolt, sík, sima, simaság, evidens, kézzelfogható, rendes, vulgáris, direkt, egyenes, egyszerű, keresetlen, parasztos, szókimondó, átlag, átlagos, hétköznapi, alföld, lapály, síkság, mesterkéletlen, nyíltszívű, őszinte, érthető, expressz, kifejezett, világos, közönséges, mindennapi, szokásos, szokványos
plain in hungarian »
Dictionary: lithuanian
Translations: horizontalus, lygus, plokščias, sklandus, švelnus, aiškus, lempa, neabejotinas, suprantamas, šviesa, akivaizdus, bendras, eilinis, paprastas, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, vidurkis, lyguma, apskritas, apvalus, tikras
plain in lithuanian »
Dictionary: portuguese
Translations: chato, fino, igual, liso, raso, suave, brilhante, calmo, claro, definido, distinto, explícito, inequívoco, loiro, louro, lúcido, luz, luzente, óbvio, rublo, sereno, transparente, vivo, aparente, axiomático, evidente, manifesto, marcado, obvio, ostensivas, patente, comum, ordinário, prosaico, simples, trivial, usual, vulgar, austero, directamente, directo, direito, franco, mero, recto, rústico, seguido, sincero, singelo, insípido, média, mediano, procedido, plana, planície, cândido, honesto, honrado, real, redondo, sentido, veraz, acusado, pronunciado, habitual, puro
plain in portuguese »
Dictionary: slovak
Translations: hladký, priemerný
plain in slovak »
Dictionary: ukrainian
Translations: витікання, витончений, відвертий, гладенький, гладкий, звичайний, зрозумілий, легенький, навіть, невигадливий, некрасивий, однокольоровий, очевидний, парний, плоский, полірується, простий, прямий, рівний, рівнина, рівномірний, скловидний, слизький, худорлявий, шовковий, ясний, акуратний, бадьорий, білявий, блискучий, блондин, веселий, визначений, вимовлений, виразний, воловий, гарний, гострий, експліцитний, жвавий, значний, категоричний, квітучий, когерентний, красивий, міцний, натуральний, неабиякий, непоганий, охайний, певний, пеня, повнісінький, послідовний, прекрасний, прекрасно, приємний, прозорий, пунктуальний, радісний, рожевий, світловий, справедливий, спритний, сяючий, тонкий, точний, трояндовий, хороший, чепурний, чесний, чималий, чистий, чіткий, чудовий, чудово, штраф, штрафувати, ярмарок, яскравий, видимий, видний, жахливий, зухвалий, позірний, показний, помітний, прилюдний, ратище, явний, банальний, безпосередній, безсторонній, близький, важкий, виправити, виправитися, виправляти, виправлятися, вирівнювати, вирівнюватися, вірний, вірно, заяложений, зовсім, квартира, лисий, масивний, миттєвий, млявий, направо, негайний, нерівний, неупереджений, нудний, обдурити, обдурювання, обдурювати, одноокий, плаский, плескатий, площина, повністю, правий, правильний, правильно, право, прямій, прямо, прямої, прямою, різкий, справедливо, стоячий, суворий, тракт, тяжкий, черговий, шерехатий, шершавий, шорсткий, щирий, щиросердечний, щиросердий, байдужий, значити, індиферентний, означати, підлий, посередній, русявий, світлий, середина, середнє, середній, середня, благородний, горбкуватий, експансивний, завдаток, запорука, істинний, круглий, набожний, порука, серйозний, справжній, щиросердний
plain in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: gładki, jasny, niepozorny, oczywisty, pospolity, prosty, przeciętny, równina, szczery, wyraźny, zwykły
plain in polish »
Dictionary: albanian
Translations: dritë, mesatar, fushë
plain in albanian »
Dictionary: bulgarian
Translations: блондин, обикновен, общ, равнина
plain in bulgarian »
Dictionary: croatian
Translations: jasan, razumljiv, svijetao, očevidan, jednostavan, uobičajen, vulgaran, direktan, direktno, ravan, ravno, prosječan, nizina, istinit, otvoreno, pošten, naviknut, običan, redovan
plain in croatian »
Dictionary: romanian
Translations: blond, clar, limpede, comun, obişnuit, direct, drept, mediu, câmpie, cinstit
plain in romanian »
Dictionary: slovenian
Translations: jasen, svetel, ravnina, odprt, odprto, okrogel
plain in slovenian »

Related words

plain english, plain cupcake recipe, plain cake recipe, plain sponge cake recipe, plain biscuit recipe, plain scone recipe, plain english campaign, plain cookie recipe, plain white t's, plain lazy