dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: primary

Dictionary: czech primary
Translations: celkový, čelný, centrální, důležitý, generál, generální, hlavní, jistina, kapitál, kardinální, podstatný, povšechný, přední, první, prvotní, střední, středový, ústředna, ústřední, valný, velkolepý, vojevůdce, všeobecný, základní, zásadní, hořejší, lepší, nadřízený, představený, vrchní, vyšší, domorodec, domorodý, originál, originální, počáteční, praobyvatel, prapůvodní, primární, primitivní, prvořadý, původní, rozený, vrozený, elementární, výchozí, začáteční, fundamentální, vitální, životní, bytostný, kmenový, obsažný, vydatný, výživný
primary in czech »
 
Dictionary: german
Translations: allgemein, erstens, generell, grundlegend, hauptsächlich, kapital, primär, vordere, vorzüglich, wesentlich, zentral, zuerst, oberer, übergeordnet, übergeordneter, überlegen, einheimisch, originell, ursprünglich, anfänglich, elementar, grundsätzlich, essentiell, kräftig, prinzipiell, substantiell
primary in german »
Dictionary: danish
Translations: almindelig, central, general, generel, kapital, primær, oprindelig, original, primitiv, elementær, grundig, livsvigtig
primary in danish »
Dictionary: spanish
Translations: capital, cardenal, cardinal, central, céntrico, general, mayúscula, pecado, primero, principal, superior, aborigen, original, originario, primario, primitivo, inicial, rudimental, básico, elemental, esencial, fundamental
primary in spanish »
Dictionary: french
Translations: capital, cardinal, centrage, central, essentiel, général, magistral, originaire, prééminent, premier, principal, supérieur, aborigène, archétype, élémentaire, original, originel, primaire, primitif, primordial, initial, rudimentaire, basilaire, constitutif, fondamental, vital, foncier, pragmatique, substantiel
primary in french »
Dictionary: italian
Translations: basilare, capitale, cardinale, centrale, eminente, essenziale, generale, generico, maestro, precipuo, primario, primo, principale, superiore, aborigeno, originale, originario, primitivo, iniziale, elementare, fondamentale, importante, rudimentale, vitale, sostanziale
primary in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: general, generell, kapital, primær, prinsipiell, sentral, opprinnelig, original, primitiv, elementær, grundig, livsviktig
primary in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: ведущий, всеобщий, главный, капитал, основной, вышестоящий, первичен, первичный, первобытен, первобытный, первоначальный, подлинник, изначальный, начальный, базальный, принципиален, принципиальны, принципиальный
primary in russian »
Dictionary: swedish
Translations: primär, överordnad, infödd, inföding, inhemsk, primitiv, grundläggande
primary in swedish »
Dictionary: albanian
Translations: kryesor
primary in albanian »
Dictionary: bulgarian
Translations: генерал
primary in bulgarian »
Dictionary: estonian
Translations: kapital, kindral, üldine, algupärane
primary in estonian »
Dictionary: finnish
Translations: ensimmäinen, keskeinen, keskus, pääoma, yleinen, esimies, aito, alkeellinen, alkuperäinen, originaali, perus-, perusteellinen
primary in finnish »
Dictionary: greek
Translations: γενικός, καρδινάλιος, κεντρικός, κυριότερος, πρωταρχικός, στρατηγός, ανώτερος, βασικός
primary in greek »
Dictionary: croatian
Translations: general, glavni, glavnica, viši, osnovni
primary in croatian »
Dictionary: hungarian
Translations: fő, kéménytoldat, központi, legfőbb, remek, felettes, eredeti, ősi, alap, alapvető, elemi, sarkalatos
primary in hungarian »
Dictionary: lithuanian
Translations: bendras, generolas, kapitalas, pagrindinis, visuotinis, originalus
primary in lithuanian »
Dictionary: portuguese
Translations: básico, capital, cardinal, central, fundos, general, geral, maiúscula, principal, superior, aborígene, indígena, original, primário, primitivo, inicial, essencial, fundamental
primary in portuguese »
Dictionary: romanian
Translations: capital, central
primary in romanian »
Dictionary: ukrainian
Translations: основний, дитячий, елементарний, інфантильний, первісний, початковий, старовинний, базисний, базовий, великий, головний, домінуючий, капітал, капітальний, керування, керуючий, кінцевий, корінь, основній, основної, основною, основоположний, останній, остаточний, правлячий, прикути, примітивний, спершу-струнний, стихійний, столиця, столичний, центральний
primary in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: główny, nadrzędny, pierwotny, pierwszorzędowy, początkowy, podstawowy, zasadniczy
primary in polish »
Dictionary: belarusian
Translations: пачатковы, першапачатковы, асноўны
primary in belarusian »
Dictionary: slovenian
Translations: osnoven
primary in slovenian »

Related words

primary resources, primary games, primary treasure chest, primary colours, primary resources maths, primary research, primary sclerosing cholangitis, primary resources science, primary biliary cirrhosis, primary blogger