dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: proceeding

Dictionary: czech proceeding
Translations: akce, boj, chod, čin, činnost, děj, dojem, efekt, fungování, hra, hraní, jednání, jev, konání, následek, operace, provoz, působení, síla, transakce, účinek, účinnost, úkon, vliv, výkon, žaloba, porada, rokování, úvaha, uvážení, chování, kroky, opatření, pochod, postoj, postup, proces, řízení, vystupování, způsoby, hlášení, popis, poznámka, referát, relace, reportáž, vysvědčení, zpráva, držení, konzervace, konzervování, uchování, udržení, udržování, vedení, zachování
proceeding in czech »
 
Dictionary: german
Translations: akt, aktion, arbeitsgang, auswirkung, betrieb, effekt, ergebnis, folge, handlung, operation, resultat, tat, wirkung, beratung, verhandlung, behandlung, benehmen, betragen, gang, gebaren, prozedur, prozess, verfahren, verhalten, bericht, berichterstattung, referat, art, aufbewahrung, aufführung, haltung
proceeding in german »
Dictionary: danish
Translations: aktion, aktivitet, drift, effekt, følge, handling, konsekvens, operation, virkning, rådslagning, adfærd, holdning, metode, opførsel, procedure, beretning, meddele, rapport, referat, konservering, sætte, vandel
proceeding in danish »
Dictionary: spanish
Translations: acción, consecuencia, efecto, hecho, operación, resultado, secuela, conducta, procedimiento, acta, crónica, informe, papeleta, referencia, relato, reportaje, actitud, ademán, comportamiento, conservación, manera, modales, porte
proceeding in spanish »
Dictionary: french
Translations: acte, action, effet, fait, fonctionnement, force, jeu, opération, débats, délibération, allure, comportement, conduite, démarche, errements, faits, procédé, tractation, bulletin, compte-rendu, exposé, notice, rapport, relation, reportage, agissements, conservation, maintien, tenue, ton
proceeding in french »
Dictionary: italian
Translations: atto, azione, effetto, funzionamento, operazione, comportamento, procedimento, processo, rapporto, relazione, rendiconto, resoconto, servizio, atteggiamento, condotta, conservazione, contegno, gestione, mantenimento, modo
proceeding in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: aksjon, aktivitet, drift, effekt, funksjon, gærning, handling, operasjon, virkning, virksomhet, rådslagning, beteende, fremgangsmåte, fremtreden, oppførsel, beretning, rapport, redegjørelse, referat, atferd, holdning, konservering, oppbevaring, sætt, skikk, vandel, vedlikehold
proceeding in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: воздействие, действие, операция, поступок, поведение, отчет, отчёт, сообщение, сохранение, удержание
proceeding in russian »
Dictionary: swedish
Translations: aktion, aktivitet, drift, effekt, gärning, handling, verkan, virkning, överläggning, rådslagning, beteende, handlande, uppträdande, avlägga, beräkning, berättelse, betänkande, mellanhavande, räkenskap, räkning, rapport, redogörelse, referat, relation, reportage, sätt, skick, uppförande, vandel
proceeding in swedish »
Dictionary: bulgarian
Translations: действие, последствие, поведение
proceeding in bulgarian »
Dictionary: estonian
Translations: operatsioon, tagajärg, tegu, käitumine, käitumisviis
proceeding in estonian »
Dictionary: finnish
Translations: teho, teko, toimi, toiminta, vaikutus, käytös, käyttäytyminen, kertomus, selonteko, esiintyminen, menettely, säilytys
proceeding in finnish »
Dictionary: greek
Translations: δράση, εγχείρηση, λειτουργία, διάβημα, διαγωγή, διαδικασία, συμπεριφορά, διατήρηση
proceeding in greek »
Dictionary: croatian
Translations: akcija, radnja, izvješće, izvještaj
proceeding in croatian »
Dictionary: hungarian
Translations: akció, bevetés, cselekmény, cselekvés, hatály, működés, okozat, részvény, bánásmód, eljárás, lefolyás, viselkedésmód, beszámoló, jelentés, riport, magatartás, magaviselet, viselkedés
proceeding in hungarian »
Dictionary: lithuanian
Translations: darbas, eksploatacija, operacija, padarinys, pasekmė, poveikis, veiksmas, elgesys, elgsena, procedūra, procesas, tvarka, ataskaita
proceeding in lithuanian »
Dictionary: portuguese
Translations: acção, consequência, consequencial, efeito, impressão, operação, operacional, resultado, comportamento, conduta, procedimento, processo, crónica, informe, papeleta, referencia, relato, relatório, conservazita, manear, porte, toada
proceeding in portuguese »
Dictionary: polish
Translations: działanie, obrady, postępowanie, sprawozdanie, zachowanie
proceeding in polish »
Dictionary: romanian
Translations: înfăţişare
proceeding in romanian »
Dictionary: slovak
Translations: postup, správa
proceeding in slovak »
Dictionary: ukrainian
Translations: звіт, рахунок
proceeding in ukrainian »

Related words

proceeding of the royal society, proceeding or preceding, proceeding definition, proceeding synonym, proceeding meaning, preceding opposite, proceeding def, proceeding hairline, proceeding of the nutrition society, proceeding from the heat-oppressed brain