dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: receipt

Dictionary: czech receipt
Translations: kvitance, potvrzení, potvrzenka, stvrzenka, výkaz, kvitovat, opustit, vyrovnat, příjem, přijetí, recepce, atest, certifikát, dotvrzení, konfirmace, osvědčení, prohlášení, tvrzení, uznání, vysvědčení, nařízení, norma, pořádek, pravidlo, pravítko, předpis, recept, řehole, ustanovení, vzorec
receipt in czech »
 
Dictionary: german
Translations: beleg, quittung, schein, quittieren, verlassen, abnahme, empfang, empfangnahme, erhalt, rezeption, kassenzettel, revers, bejahung, bescheinigung, bestätigung, bestimmung, formel, lineal, norm, regel, rezept, satzung, verordnung, vorschrift
receipt in german »
Dictionary: danish
Translations: kvittering, revers, bilag, kvittere, pubertet, bestemmelse, formel, forordning, forskrift, lag, lineal, opskrift, recept, regel
receipt in danish »
Dictionary: spanish
Translations: acuse, comprobante, recibo, vale, recepción, ticket, afirmación, certificación, certificado, confirmación, fórmula, norma, precepto, prescripción, receta, regla, reglamento, regulación
receipt in spanish »
Dictionary: french
Translations: acquit, billette, bulletin, quittance, récépissé, reconnaissance, reçu, souche, acquitter, quitter, réception, accuser, quittancer, quitus, affirmation, certificat, confirmation, visa, camp, formule, indiction, instruction, norme, ordonnance, précepte, prescription, recette, règle, règlement
receipt in french »
Dictionary: italian
Translations: quietanza, ricevuta, accettazione, ricevimento, ricezione, scontrino, affermazione, asserzione, certificato, conferma, riconoscimento, riprova, entrata, formula, massima, norma, ordinanza, precetto, prescrizione, regola, regolamento, ricetta, righello
receipt in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: belegg, kvitens, kvittering, revers, kvitere, mottagelse, mottakelse, bilag, kvittere, pubertet, anerkjennelse, bekreftelse, beskrivning, bestemmelse, føreskritt, formel, forordning, forskrift, lag, linjal, oppskrift, resept
receipt in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: квитанция, получение, приемка, приёмка, расписка, подтверждение, линейка, правило, предписание, рецепт, формула
receipt in russian »
Dictionary: swedish
Translations: belägg, kvittens, kvitto, revers, kvittera, mottagande, bildag, pubertet, bejakande, bekräftelse, beskrivning, bestämmelse, föreskritt, lag, stadgande
receipt in swedish »
Dictionary: belarusian
Translations: квітанцыя, атрыманне, здабыванне, набыванне, нажыванне, размалёўванне, распіска, пацвярджэнне
receipt in belarusian »
Dictionary: estonian
Translations: kviitung, juhis, retsept, valem
receipt in estonian »
Dictionary: finnish
Translations: kuitti, vastaanotto, kuitata, todistus, vakuutus, varmennus, asetus, johtosääntö, kaava, ohje, ohjesääntö, sääntö
receipt in finnish »
Dictionary: greek
Translations: απόδειξη, παραλαβή, διαβεβαίωση, κανόνας, κανονισμός, συνταγή, τύπος
receipt in greek »
Dictionary: croatian
Translations: potvrda, priznanica, tvrđenje, formula, pravilo, recept
receipt in croatian »
Dictionary: portuguese
Translations: quitação, recibo, vale, cobro, reembolso, acuse, certificado, certificaria, confirmaria, constataria, fórmula, máxima, preceito, prescrição, receita, regar, regela, regra, régua, regulamento
receipt in portuguese »
Dictionary: romanian
Translations: chitanţă, certificat
receipt in romanian »
Dictionary: slovenian
Translations: račun, recept
receipt in slovenian »
Dictionary: ukrainian
Translations: відшкодування, звільнення, квитанція, оплата, повертання, розписка, доручення, здобуття, одержання, одержування, отримання, отримування, повноваження, прийом, ваучер, визнання, відзначати, відзначити, занотовувати, занотувати, записка, зауваження, зауважити, зауважувати, зізнання, нотатка, освідчення, підтвердження, помітка, примітка, атестат, атестація, затвердження, індосамент, перевірка, підтримка, потвердження, свідоцтво, свідчення, стверджування, схвалення, твердження, взірець, вирок, діяти, закон, засада, канон, керувати, лінійка, наказ, напучення, панування, панувати, положення, постанова, правило, правити, право, принцип, регулювання, рецепт, суворий, управляти, формула
receipt in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: kwit, kwitować, odbiór, paragon, pokwitować, pokwitowanie, potwierdzenie, przepis
receipt in polish »
Dictionary: hungarian
Translations: elismerni, nyugta, nyugtázni, átvétel, észlelés, fogadtatás, számla, elismervény, igenlés, köszönetnyilvánítás, előírás, formula, recept, szabály, szabályzat, szokvány, utasítás, vonalzó
receipt in hungarian »
Dictionary: slovak
Translations: potvrdenie
receipt in slovak »
Dictionary: albanian
Translations: rregull
receipt in albanian »
Dictionary: bulgarian
Translations: наредба, правило, предписание, формула
receipt in bulgarian »
Dictionary: lithuanian
Translations: formulė, liniuotė, norma, receptas, taisyklė
receipt in lithuanian »

Related words

receipt bank, receipt template, receipt book, receipt at hub, receipt at depot, receipt printer, receipt maker, receipt scanner, receipt spike, receipt in french