dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: relation

Dictionary: czech relation
Translations: příbuzná, příbuzný, spojenecký, spojený, spřízněný, líčení, pohádka, poměr, povídka, příběh, relace, spojení, vyprávění, vztah, závislost, zpráva, afinita, blízkost, podobnost, příbuzenství, příbuznost, slučivost, spříznění, spřízněnost, konto, referát, souvislost, účet, obcování, styk, asociace, federace, jednota, kombinace, kompozitum, konfederace, liga, odbory, pouto, sdružení, sdružený, sdružování, sloučenina, složený, směs, spoj, spojitost, spojování, společenství, společnost, spolek, svaz, svazek, svornost, vázání, vazba
relation in czech »
 
Dictionary: german
Translations: verwandt, erzählung, geschichte, affinität, anverwandtschaft, verwandtschaft, aussage, bericht, beziehung, konto, rechnung, relation, verhältnis, verkehr, assoziation, bezug, bindung, bund, bündnis, föderation, gemeinschaft, gewerkschaft, liga, referat, union, verband, verbindung, verein, vereinigung, verknüpfung, zusammenhang
relation in german »
Dictionary: danish
Translations: pårørende, slægtning, sletning, beretning, eventyr, forbindelse, forhold, fortælling, historie, konto, analogi, samkvem, anknytning, band, bånd, fagforening, føderation, forbund, forening, liga, relevans, sammenslutning, selskab, sovjetunionen, union
relation in danish »
Dictionary: spanish
Translations: aliado, coligado, deudo, familiar, pariente, conseja, cuento, exposición, historia, narración, novela, referencia, relación, relato, afinidad, parentela, parentesco, cuenta, coito, proporción, respecto, alianza, asociación, coalición, compuesto, conexión, conjunción, enlace, federación, liga, sindicato, sociedad, unión, vínculo
relation in spanish »
Dictionary: french
Translations: agnat, allié, cognât, parent, parente, conte, histoire, narration, narré, rapport, récit, relation, affinage, affinité, apparentage, cognation, consanguinité, cousinage, parentage, parenté, compte, compte-rendu, interrelation, corrélation, mesure, proportion, alliance, amalgame, association, basoche, chemise, cohérence, combinaison, composé, confédération, connexion, connexité, fédération, filiation, fonction, liaison, lien, ligue, société, syndicat, trade-union, union
relation in french »
Dictionary: italian
Translations: alleato, congiunto, parente, esposto, favola, fiaba, narrazione, novella, racconto, rapporto, relazione, storia, affinità, parentado, parentela, conto, referto, rendiconto, proporzione, associazione, collegamento, composto, federazione, lega, legame, nesso, servizio, sindacato, unione, vincolo
relation in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: beslektet, frende, pårørende, slakting, slektning, beretning, eventyr, forhold, fortelling, historie, slektskap, konto, relasjon, analogi, forbindelse, proporsjon, samkvem, allianse, anknytning, band, ekteskap, fagforening, forbund, forening, konjunksjon, liga, relevans, samband, samfunn, sammenheng, sammenslutning, selskap, sovjetunionen, union
relation in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: родич, родственник, повествование, повесть, рассказ, рассказывание, родство, сродство, донесение, отношение, пропорция, соотношение, ассоциация, лига, объединение, связь, союз, федерация
relation in russian »
Dictionary: swedish
Translations: anförvant, anhörig, frände, släkting, berättelse, novell, släktskap, beräkning, beredning, framställning, mellanhavande, räkenskap, räkning, analogi, förbindelse, förhållande, proportion, relation, allians, anknytning, band, förbund, förening, liga, relevans, sällskap, samband, samfund, sammanhang, union
relation in swedish »
Dictionary: belarusian
Translations: сваяк, апавяданне, аповесць, блізкасць, стаўленне
relation in belarusian »
Dictionary: finnish
Translations: liittoutunut, sukulainen, historia, kertomus, tarina, taru, sukulaisuus, lasku, selonteko, suhde, tili, ammattiyhdistys, avioliitto, liitto, liittokunta, liittovaltio, yhdistys, yhteys
relation in finnish »
Dictionary: greek
Translations: συγγενής, συμμαχικός, σύμμαχος, ιστορία, παραμύθι, συνάφεια, λογαριασμός, σχέση, συνουσία, ένωση, ομοσπονδία, σύνδεσμος
relation in greek »
Dictionary: croatian
Translations: rođak, povijest, srodnost, odnos, spoj
relation in croatian »
Dictionary: hungarian
Translations: hozzátartozó, relatív, rokon, elbeszélés, história, mese, novella, történet, viszony, affinitás, atyafiság, rokonság, beszámolás, kapcsolat, egylet, kontakt, kötelék, összefüggés, vegyület
relation in hungarian »
Dictionary: portuguese
Translations: aliado, carente, coligado, familiar, parente, conto, historia, história, narrativa, relacione, relato, afinidade, parentela, parentesco, conta, cruenta, narraria, relatório, coito, enlace, aliança, associação, companhia, composto, federação, sindicato, sociedade, vínculo
relation in portuguese »
Dictionary: ukrainian
Translations: відношення, залежність, родич, історія, казка, оповідання, оповідка, переказ, повість, предмет, річ, розповідь, явище, альянс, подібність, союз, співвідношення, спілка, спорідненість, споріднення, відчуття, доречність, поведінка, поза, позиція, постава, поставити, почуття, ставити, ставлення, чуття
relation in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: krewny, opowiadanie, pokrewieństwo, relacja, stosunek, związek
relation in polish »
Dictionary: albanian
Translations: histori, rrëfim, llogari, bashkim, lidhje
relation in albanian »
Dictionary: bulgarian
Translations: разказ, родство, отношение, асоциация, брак, федерация
relation in bulgarian »
Dictionary: estonian
Translations: jutt, jutustus, konto, liit, ühendus
relation in estonian »
Dictionary: lithuanian
Translations: apsakymas, apysaka, istorija, sąskaita, asociacija, federacija, lyga, sąjunga, susivienijimas
relation in lithuanian »
Dictionary: slovak
Translations: vzťah, pomer
relation in slovak »
Dictionary: romanian
Translations: asociaţie
relation in romanian »

Related words

relation to brim, relation thesaurus, relation to brim free, relationship, relation to brim 3/5, relation vs relationship, relational database, relation quotes, relation of pp to brim, relation schema