dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: savvy

Dictionary: czech savvy
Translations: chápat, chytit, hledět, mínit, nahlížet, navštěvovat, obsáhnout, obsahovat, pochopit, pojmout, porozumět, pozorovat, rozumět, slyšet, spatřit, uvážit, uvidět, vidět, viz, vnímat, zahrnout, zahrnovat, zažít, chápání, chápavost, dohoda, dorozumění, pochopení, porozumění, shoda, soulad
savvy in czech »
 
Dictionary: german
Translations: auffassen, begreifen, enthalten, umfassen, verstehen
savvy in german »
Dictionary: danish
Translations: forstå, se, underforstå
savvy in danish »
Dictionary: spanish
Translations: caer, comprender, concebir, entender, sobrentender, comprensión, entendimiento
savvy in spanish »
Dictionary: french
Translations: comprend, comprendre, entend, entendre, saisir, voir, compréhension, entendement, entente
savvy in french »
Dictionary: italian
Translations: capire, cogliere, comprendere, intendere, sentire, vedere, comprensione, intendimento, intesa
savvy in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: begripe, forstå, oppfatte, se, skjønne, underforstå
savvy in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: понимать, постигать, разуметь, соображать
savvy in russian »
Dictionary: swedish
Translations: förstå
savvy in swedish »
Dictionary: albanian
Translations: kuptoj
savvy in albanian »
Dictionary: belarusian
Translations: ахопліваць, здарацца, понимаешь, разумець, спасцігаць, спатыкаць, чуць
savvy in belarusian »
Dictionary: finnish
Translations: älytä, käsittää, sisältää, tajuta, ymmärtää, sopimus, sopu
savvy in finnish »
Dictionary: greek
Translations: καταλαβαίνω, κατανοώ, κατανόηση
savvy in greek »
Dictionary: hungarian
Translations: átlátni, ért, érteni, felfog, felfogás, megértés
savvy in hungarian »
Dictionary: portuguese
Translations: apreender, cear, compreender, entender, ouvir
savvy in portuguese »
Dictionary: ukrainian
Translations: бачити, вважати, ввійти, відчувати, відчути, війти, внести, вносити, всисати, вступати, вступити, входити, вхопити, гадати, дивитися, дивіться, думайте, думати, занести, заносити, зарубка, затискати, затискувати, затиснути, затримати, затримувати, захопити, захоплювати, збагнути, здійснити, здійснювати, зрозумійте, зрозуміти, інтерпретувати, інтерпретуйте, мислити, міркувати, осягати, осягти, охопити, охоплювати, оцінити, оцінювати, перекладати, перекласти, побачити, побоюватися, поглинати, поглинути, поглиньте, подумати, помітьте, поступати, поступити, пройти, проколювати, пронизати, проникніть, проникнути, проходити, реалізувати, розтлумачити, розуміє, розуміти, сприймати, сприйняти, стискати, стискувати, схопити, тлумачити, увійти, усвідомте, уявити, уявляти, цінити, цінувати, цінуйте
savvy in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: rozumieć, rozumienie
savvy in polish »
Dictionary: slovak
Translations: pochopenie
savvy in slovak »

Related words

savvy row, savvy bear, savvy gamer, savvy circle, savvy caller, savvy cinderella, savvy mummys, savvy woman, savvy shopper, savvy and sand