dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: stagger

Dictionary: czech stagger
Translations: balancovat, fluktuovat, houpat, klátit, klopýtnout, kmitat, kolébat, kolísat, kývat, natřásat, natřást, oklepat, otřást, otřepat, plápolat, třást, třepat, váhat, vrávorat, vytřepat, zakolísat, zalomcovat, zaváhat, klopýtání, kmitání, kymácení, zakolísání, kolísavost, nerozhodnost, váhavost, kolísající, kolísavý, labilní, nejistý, nepevný, nerozhodný, nestabilní, nestálý, neurčitý, rozkolísaný, váhavý, vratký, chvění, fluktuace, kolísání, kývání, oscilace, otálení, rozpaky, váhání, výkyv, škobrtat
stagger in czech »
 
Dictionary: german
Translations: hin, schütteln, schwanken, wanken, halbheit, labilität, wangen, schwankend, unbeständig, wacklig, wankelmütig, wankend, wankender, anordnung, pendeln, schwankung, taumeln, torkeln, wälzen
stagger in german »
Dictionary: danish
Translations: rave, ryste, svinge, vakle, labil, rank, ustabil, vankelmodig, svingning
stagger in danish »
Dictionary: spanish
Translations: agitar, balancear, bambolear, sacudir, tambalear, titubear, vacilar, vacilación, inconstancia, indecisión, vaivén, incierto, indeciso, inestable, inseguro, irresoluto, vacilante, arreglo, fluctuación, hesitación, oscilación
stagger in spanish »
Dictionary: french
Translations: balancer, basculer, chanceler, chavirer, flageoler, flotter, fluctuer, secouer, vaciller, ballottage, ballottement, branle, chancellement, vacillation, hésitation, indécision, indétermination, irrésolution, asiatique, chancelant, esprit, flottant, hésitant, incertain, indécis, indéterminé, instable, irrésolu, labile, titubant, vacillant, vacillatoire, arrangement, barguignage, fluctuation, oscillation, variation, décrire, former, tituber, zigzaguer, titubation
stagger in french »
Dictionary: italian
Translations: barcollare, scrollare, scuotere, tentennare, traballare, vacillare, bilico, incertezza, esitante, incerto, indeciso, malfermo, traballante, volubile, posa, esitazione, oscillazione, tentennamento
stagger in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: gynga, rave, svaie, vakla, vakle, vingla, vingle, labil, rank, ubesluttsom, ustabil, vankelmodig, velig, villrådig, svingning, sjangle
stagger in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: качать, шатать, зыбкость, нерешительность, неустойчивость, зыбкий, зыбок, непостоянный, нерешительный, неустойчивый, колебание, описывать
stagger in russian »
Dictionary: swedish
Translations: gunga, vackla, vicka, vingla, labil, ostadig, rank, vankelmodig, velig, villrådig, svängning, svingning, tvekan, rave, stappla
stagger in swedish »
Dictionary: albanian
Translations: tund
stagger in albanian »
Dictionary: finnish
Translations: heilahdella, heiluttaa, hoippua, huojua, epäröiminen, epäröinti, epäröivä, epävakaa, epävakainen, epävarma, häilyvä, horjuva, muodostelma, heilahdus, heilahtelu
stagger in finnish »
Dictionary: greek
Translations: κουνώ, ταλαντεύομαι, τρέμω, τρικλίζω, ασταθής, δισταγμός, τρεκλίζω
stagger in greek »
Dictionary: portuguese
Translations: abalar, abanar, bambolear, sacudir, titubear, vacilar, cambiante, indeciso, inseguro, irresoluto, vacilante, hesitação
stagger in portuguese »
Dictionary: polish
Translations: chwiać, chwianie, chwiejność, chwiejny, układanie, wahanie, zataczać, zataczanie
stagger in polish »
Dictionary: belarusian
Translations: зменлівасць, нясталасць, няўстойлівасць, хісткасць, зменлівы, нясталы, няўстойлівы, хісткі
stagger in belarusian »
Dictionary: hungarian
Translations: instabilitás, bizonytalan, ingadozó, ingatag, habozás, hullámzás, tétovázás, tekercs
stagger in hungarian »
Dictionary: slovak
Translations: nestabilita
stagger in slovak »
Dictionary: ukrainian
Translations: коливання, мінливість, нестабільність, несталість, нестійкість, видача, дивний, заразний, зіпсований, інфекційний, мінливий, нестабільний, несталий, нестійкий, поступливий, поступливість, розбитий, скелястий, хитливий
stagger in ukrainian »
Dictionary: estonian
Translations: kahtlus, kõhklus
stagger in estonian »
Dictionary: croatian
Translations: njihanje
stagger in croatian »

Related words

stagger lee, stagger inn, stagger lee lyrics, stagger lee nick cave, stagger rats, stagger lee chords, stagger crossword clue, stagger lee berlin, stagger lee lloyd price, stagger lock