dictionary24.info

The simple way to translate words.

Many dictionaries and a very large database of words.

List of translations: transition

Dictionary: czech transition
Translations: cesta, dráha, komunikace, pasáž, přecházení, přechod, přelet, převoz, průchod, průjezd, průtok, trať, dočasný, míjivý, přechodný, provizorní, prozatímní, konverze, obměna, obrácení, obrat, přeměna, přepočet, přetvoření, proměna, střídání, transformace, výměna, změna, kolísání, měnění, modifikace, objížďka, odchylka, odklon, poškození, pozměnění, přehození, přelom, převrácení, směna, úchylka, úprava, výkyv, vystřídání, zlom, zvrat
transition in czech »
 
Dictionary: german
Translations: durchgang, passage, übergang, übertritt, einstweilig, flüchtig, kurzzeitig, vorläufig, vorübergehend, vorübergehender, abänderung, abwechslung, permutation, umwandlung, veränderung, verwandlung, wandel, wandlung, wechsel, ablösung, abweichung, änderung, schicht, umleitung, umschwung, wandbekleidung, wende, wendung
transition in german »
Dictionary: danish
Translations: gang, nedgang, overgang, passage, vej, kortvarig, midlertidig, temporær, forandring, forvandling, metamorfose, lempelse, ombyte, ombytte, omslag, skift, skifte, tørn, veksling
transition in danish »
Dictionary: spanish
Translations: pasada, pasillo, paso, trámite, transición, tránsito, travesía, interino, pasajero, provisional, temporal, transeúnte, transitorio, alteración, cambio, conversión, metamorfosis, modificación, transformación, variación, alternación, alternancia, desviación, muda, mudanza, mutación, novedad, recambio, reforma
transition in spanish »
Dictionary: french
Translations: passage, transition, voie, démarrage, intermédiaire, passager, provisoire, temporaire, transitoire, avatar, changement, conversion, métabolisme, métamorphose, transformation, transmutation, altération, alternance, change, commutation, décomposition, déviation, interversion, métagramme, modification, mutation, pirouette, relève, renversement, revirement, variation, volte
transition in french »
Dictionary: italian
Translations: corsia, passaggio, transito, passeggero, provvisorio, temporaneo, transitorio, cambiamento, conversione, mutamento, trasformazione, variazione, alterazione, avvicendamento, cambio, capovolgimento, commutazione, modifica, modificazione, sostituzione, turno, vicenda
transition in italian »
Dictionary: norwegian
Translations: gang, gjennomfart, gjennomgang, nedgang, overgang, pass, passage, passasje, gjennomgående, kortvarig, midlertidig, temporær, endring, forandring, forvandling, konversjon, metamorfose, modifikasjon, avløsning, lempelse, ombyte, ombytte, omslag, skift, skifte, tørn, utskifting, variasjon, veksling
transition in norwegian »
Dictionary: russian
Translations: коридор, проход, временный, мимолетный, переходный, пропускной, проходной, изменение, перемена, переход, преобразование, смена
transition in russian »
Dictionary: swedish
Translations: genomgång, övergång, pass, passage, prång, kortvarig, temporär, omändring, växla, ändring, avlösning, förändring, modifikation, ombyte, omslag, skift, skifte, törn
transition in swedish »
Dictionary: bulgarian
Translations: проход, изменение
transition in bulgarian »
Dictionary: finnish
Translations: läpikulku, väylä, lyhytaikainen, ohimenevä, tilapäinen, väliaikainen, muunnos, muutos, muuttuminen, vaihto, käänne, korjaus, poikkeaminen, vaihtelu
transition in finnish »
Dictionary: greek
Translations: δίοδος, πέρασμα, προσωρινός, μεταμόρφωση, μετατροπή, τροποποίηση, εναλλαγή, μεταβολή, παραλλαγή
transition in greek »
Dictionary: croatian
Translations: hodnik, prolaz, privremen, promjena
transition in croatian »
Dictionary: hungarian
Translations: átjárás, átmenet, átutazás, folyosó, átmeneti, ideiglenes, átalakulás, átváltozás, átváltoztatás, átirányítás, helycsere, műszak, pénzváltás, váltakozás, változás, változat, változtatás, variáció
transition in hungarian »
Dictionary: portuguese
Translations: transigir, breve, curto, fugaz, interino, passageiro, passajara, provisional, provisório, temporal, cambio, conversiva, mudança, alternais, alternância, evolucione, flutuariam, modificaria
transition in portuguese »
Dictionary: ukrainian
Translations: коридор, група-допомога, заміна, короткостроковий, тимчасовий, умовний, бити, відпочинок, деформація, допомога, звільнення, зламати, зламатися, зміна, змінення, інтервал, клеймо, котлета, ламати, ламатися, мутація, оборот, обриватися, переміна, перерва, перервати, переробка, підкріплення, побити, полегшення, поломка, порушити, порушувати, проміжок, розбивати, розбити, розірвати, розламати, розмаїтість, розрив, розривати, розтрощити, розтрощувати, рубати, сікти, січеник, трощити, шаткувати, варіація, видозмінення, зміну, коливання, конверсія, модифікація, перетворення
transition in ukrainian »
Dictionary: polish
Translations: przejście, przejściowy, przemiana, zmiana
transition in polish »
Dictionary: estonian
Translations: ajutine, muutmine
transition in estonian »
Dictionary: belarusian
Translations: замена, змена, перамена
transition in belarusian »
Dictionary: lithuanian
Translations: kaita
transition in lithuanian »
Dictionary: romanian
Translations: schimbare
transition in romanian »
Dictionary: slovenian
Translations: drobiž
transition in slovenian »
Dictionary: slovak
Translations: zmena
transition in slovak »

Related words

transition metals, transition bikes, transition extreme, transition words, transition towns, transition css, transition lenses, transition gallery, transition covert, transition town totnes